Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): код ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” - 09120000-6 – газове паливо (Природний газ). ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ У ВКЛАДЕНОМУ ФАЙЛI