Закони України

 • Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою, та держави.

  Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.

  Цей Закон регулює суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації конституційного права людини на освіту, прав та обов’язків фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у реалізації цього права, а також визначає компетенцію державних органів та органів місцевого самоврядування у сфері освіти.

  Закони України

  Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту" Завантажити

  Закон України від 14.05.2015 № 425-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти" Завантажити

  Закон України від 04.09.2008 № 375-VI "Про оздоровлення та відпочинок дітей" Завантажити

  Закон України від 11.07.2001 № 2628-ІІІ "Про дошкільну освіту" Завантажити

  Закон України від 26.04.2001 № 2402-ІІІ "Про охорону дитинства" Завантажити

  Закон України від 22.06.2000 № 1841-ІІІ "Про позашкільну освіту" Завантажити

  Закон України від 13.02.1999 № 651-XIV "Про загальну середню освіту" Завантажити

  Закон України від 01.12.1998 № 281-XIV "Про молодіжні та дитячі громадські організації" Завантажити

  Закон України від 05.07.1994 № 80/94-ВР "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" Завантажити

  Закон України від 24.12.1993 № 3808–ХІІ "Про фізичну культуру і спорт" Завантажити

  Закон України від 05.02.1993 № 2998-XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" Завантажити

  Закон України від 25.06.1992 № 2494-XII "Про національні меншини в Україні"  Завантажити

  Закон України від 21.03.1991 № 875-XII "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" Завантажити