План роботи відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради на 2021 рік 

 

 З М І С Т

  Вступ..………………………………………………………………………………………………………………..……..……..……………………..3

І. Аналіз роботи відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради  за 2020 рік та завдання на 2021 рік………………………………………....4

   Основна частина ……………………………………………………………………………………………………………………………………….12

І. Розподіл обов’язків між працівниками апарату та керівниками структурних підрозділів відділу освіти, молоді та спорту………………................12

ІІ. Організація роботи………………………………………………………………………..……………………………...………………………... 19

ІІІ. Графік особистого прийому громадян……………………………………………………………………………………………………………20

ІV. Контроль за розпорядчими документами та дорученнями начальника  відділу ………………………………………………………………20         

V. Циклограма щомісячної діяльності………………………………………………………………………………………………………………...20

VІ. Розгляд питань на засіданні колегії………………………………………………………………………………………………….…………....21

VІІ. Організаційно – дорадчі заходи відділу………………………… …………………………………………………….………………………...22

VІІІ.Контрольно – аналітична діяльність відділу………. ……………………………………………………………………………………………28

ІХ.Перелік цільових програм…………………………………………………………………………………………………………………………..43

Х. Масові заходи, конкурси……………………………………………………………………………………………………………………………44

ХІ. Розвиток фізичної культури………………………………………………………………………………………………………………………..49

ХІІ. Основні напрямки роботи з молоддю…………………………………………………………………………………………………………….50

 

ВСТУП

Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою, та держави. В основу діяльності освітньої системи Тальнівської міської територіальної громади  покладено діючі законодавчі та освітні нормативні документи держави. У своїй діяльності відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради  керується Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», Концепцією «Нової української школи», державними національними та регіональними програмами. Основним орієнтиром на шляху розвитку освітньої галузі були й залишаються якість освіти і рівний доступ до неї усіх громадян, створення оптимальних умов для здобуття відповідної освіти на рівні державних стандартів.  Робота відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради була спрямована на реалізацію  Комплексної Програми «Освіта Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади» на 2017 -2021 роки (рішення міської ради від 30.06.2017 №8/8-9) зі змінами, внесеними рішенням Тальнівської міської ради від 20.12.2017 №16/8-15 та рішенням міської ради від 30.07.2019 № 44/8-9;  Програми розвитку позашкільної освіти Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 -2021 роки (рішення міської ради від 20.12 2017 № 16/8-17) зі змінами (рішення міської ради від 30.07.2019 № 44/8-8); Програми «Обдаровані діти» на 2018-2023 роки (рішення міської ради від 20.12.2017 №16/8-9); Програми «Перевезення здобувачів  освіти Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади» на 2018 -2022 роки (рішення міської ради від 06.03. 2018 № 19/8-8); Програми розвитку дошкільної освіти на період до 2022 року Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади; Програми впровадження у закладах освіти Тальнівської міської ради Нової української школи на 2019-2022 роки (рішення міської ради від 30.05.2019 № 41/8-12); Програми правової освіти населення Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки (рішення міської ради від 30.05.2019 № 41/8-13); Програми правової освіти населення Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки. (рішення міської ради від 30.05.2019 № 41/8-13); Програма оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської молоді на 2019 рік (рішення міської ради від 30.05.2019 № 41/8-14); Програми «Інформатизація та комп’ютеризація освіти Тальнівської міської ОТГ на 2019-2024 роки (рішення міської ради від 20.09.2019 № 46/8-7); Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді в Тальнівській міській об’єднаній територіальній громаді на 2019-2020 роки (рішення міської ради від 01.03.2019 № 37/8-7) зі змінами (рішення міської ради від 20.09.2019 № 46/8-6); Програми розвитку фізичної культури і спорту в Тальнівській міській об’єднаній територіальній громаді на 2018 – 2020 роки (рішення міської ради від 20.12.2017 №16/8-13) зі змінами (рішення міської ради від 25.06.2018 №23/8-1; рішення міської ради від 27.09.2018 № 27/8-6); рішення міської ради від 01.03.2019 № 37/8-5; рішення міської ради від 09.04.2019 № 38/8-8; рішення міської ради від 30.05.2019 № 41/8-11;  рішення міської ради від 24.12.2019;  рішення  міської ради  № 52/8-6;    рішення міської ради від  22.10.2020 №64/8-4; рішення міської ради від   26.11.2020 № 67/8-8) Відповідно до Програм простежуються такі основні напрями модернізації освітньої системи громади:

 • забезпечення доступності та безперервності освіти;
 • спрямованість на становлення та розвиток особистості;
 • підвищення якості освіти на основі впровадження педагогічних інновацій, компетентнісно зорієнтованого підходу, педагогіки для стійкого розвитку;
 • зміцнення навчально-методичної бази;
 • створення сучасної матеріально-технічної бази системи освіти;
 • розширення й створення спортивної інфраструктури;
 • залучення молоді до активної участі у житті громади і суспільства, формування у неї бажання виконання суспільно-корисної праці, прагнення внесення пропозицій та долучення до подальшої реалізації проєктів, спрямованих на розвиток громади;
 • формування ціннісного ставлення юнацтва, дітей та молоді до власного здоров’я, покращення фізичного розвитку та фізичної підготовленості.

 

І.  АНАЛІЗ РОБОТИ ВІДДІЛУ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ТАЛЬНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  ЗА 2020 РІК

ТА ЗАВДАННЯ НА 2021 РІК

Уся діяльність відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради упродовж 2020 року була спрямована на задоволення освітніх запитів громадян щодо здобуття дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечення соціального захисту учасників освітнього процесу. У громаді проведено значну роботу з виконання завдань із розвитку освіти, визначених у законодавстві України Було виконано заходи, спрямовані  на подолання негативних тенденцій у розвитку системи освіти, приведення її у відповідність до потреб особистості, суспільних потреб на підставі забезпечення громадянам рівного доступу до якісних освітніх послуг. Аналізуючи підсумки минулого навчального року, можемо засвідчити, що за підтримки міської ради, у співпраці з органами місцевого самоврядування, батьківської громадськості нам вдалося забезпечити стабільну роботу галузі та зробити певні кроки щодо модернізації освіти. За поданням відділу освіти, молоді та спорту рішенням  сесії Тальнівської міської ради прийнято ряд рішень.                                                                                                                                                  

У Тальнівській міській  територіальній громаді у 2019-2020   навчальному році функціонувало  8  ЗДО, 5 ЗЗСО та 2 ЗПО. Діти дошкільного віку (від 3 до7 років) стовідсотково охоплені дошкільною освітою (433 дітей).

У 4 населених пунктах (селище Здобуток, село Гордашівка, село Степне, село Червоне) відсутні заклади дошкільної освіти (далі – ЗДО), тому діти, 16 осіб з селища Здобуток, у тому числі 12 віком від 3-х до 6 років відвідують  дошкільні групи у закладі дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №1 «Ромашка», який функціонує у м. Тальне; 16 дітей, з них 14 віком від 3-х до 6 років, з села Гордашівка також відвідують заклади дошкільної освіти у    м. Тальне (6 осіб – заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 6 «Золотий ключик», 9 – заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 8 «Казка», 1 – заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 4 «Світлячок»); 2 дітей дошкільного віку з села Степне та 4 дітей (у тому числі 3дитини віком від 3-х до 6 років ) з села Червоне відвідують заклад дошкільної освіти «Вишенька» с. Соколівочка.

  У  закладах загальної середньої освіти здобували освіту – 1628 учнів ( 1 НВК  «ЗОШ І-ІІІ с. №1-гімназія» (557 учнів), І-ІІ ступеня -1(142 учні), І-ІІІ -2  (830 учнів), 1 ліцей – 99 учнів, у 2 закладах позашкільної освіти – 957 вихованців. Рішенням Тальнівської міської ради від 25.06.2020 № 58/8-11 Соколівоцьку загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів було перейменовано у Соколівоцьку  гімназію та змінено тип закладу.

       У закладах дошкільної освіти працює 220 працівників, з них 94 педагогів. Повну вищу освіту мають 41 педагог, базову вищу – 12, неповну вищу – 41.

Якісний склад педагогічних кадрів  ЗДО складає:

Всього педагогів

Кваліфікаційні категорії

Педагогічні звання

Вища

Перша

Друга

Спеціаліст

Старший вихователь

Вихователь – методист

95

6

14

11

64

3

13

Кількісний та якісний склад педагогічних кадрів ЗЗСО та ЗПО

Назва

Всього працюючих

У тому числі педагогів

 

Освітні рівні

Повна вища освіта

Базова вища

неповна вища

Заклади загальної середньої освіти

244

176

171

1

4

Заклади позашкільної освіти

25

18

14

3

1

РАЗОМ

269

194

185

4

5

 

Назва

Кваліфікаційні категорії

 

 

Педагогічні звання

Вища

Перша

Друга

Спеціаліст

Молодший

спеціа

ліст

Бакалавр

Старший учитель

Учитель – методист

Старший вихователь

Вихователь – методист

ЗЗСО

87

60

16

8

4

1

38

22

 

 

ЗПО

 

9

7

2

 

 

 

 

 

 

 

Середній показник чисельності дітей з урахуванням першокласників у закладах дошкільної освіти   на 100 місць становить 79 дітей.

Враховуючи складну демографічну ситуацію, зменшення наповнюваності дітей рішенням Тальнівської міської ради від 23.07.2020 №59/8-11 призупинено діяльність закладу дошкільної освіти «Пролісок» села Червоне. Відповідно у закладі дошкільної освіти «Вишенька» села Соколівочка з 01 вересня функціонуватиме 2 різновікові групи. Діти дошкільного віку із сіл Червоне та Степне підвозитимуться до ЗДО «Вишенька» шкільним автобусом.

У закладах дошкільної освіти здійснюється реалізація державної політики у вирішенні завдань задоволення  освітніх потреб дітей з особливими освітніми потребами. За заявами батьків комісією  інклюзивно-ресурсного центру Тальнівської міської ради обстежено 104 дитини дошкільного віку. За результатами обстежень 88 осіб зараховано до 6 логопедичних груп, які функціонують у 5 закладах дошкільної освіти.

У закладах загальної середньої  освіти навчалось  25 осіб з інвалідністю; на індивідуальній формі навчання перебувало  15 учнів. Психолого– педагогічною комісією Тальнівського інклюзивно-ресурсного центру спільно зі спеціалістами по дефектології, логопедії та психології закладів освіти  обстежено та взято на облік  153 дитини з особливими освітніми потребами.

      З метою забезпечення ефективної дії механізму пільгових перевезень учнів та вихованців, забезпечення доступності освіти для дітей, які проживають у населених пунктах, де відсутні організовані форми роботи з дітьми дошкільного віку, здешевлення вартості проїзду школярів та вихованців закладів освіти затверджено програму «Перевезення здобувачів освіти Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади» на 2018 – 2022 роки. На виконання вищезазначеної програми шкільними автобусами здійснювалось підвезення 140 (100%) учнів від місць проживання  до закладів освіти та у зворотньому напрямку  за маршрутами: 1) «м. Тальне - с. Гордашівка – с. Лащова - м.Тальне»;  2) «м. Тальне - с. Здобуток – с. Глибочок - м. Тальне»; 3) «м. Тальне –                с. Червоне (центр) – с. Червоне  –   с. Степне – с. Соколівочка   –   с. Кобринова Гребля –   с. Антонівка – с. Антонівка (центр) -    с. Соколівочка  – м.Тальне».  У 2019 – 2020  навчальному році було організовано харчування для 810 учнів.

        Безкоштовно харчувалось 119 осіб пільгових категорій ( 25 дітей – з малозабезпечених сімей, 68 дітей учасників бойових дій, 7 дітей-сиріт, 12 дітей, позбавлених батьківського піклування, 5 дітей з сімей переселенців, 2 дітей з сімей, які потрапили в складні життєві обставини (за рішенням Тальнівської міської ради) . 154 дитини з багатодітних сімей харчувались з доплатою (50%) від вартості харчування. Вартість харчування для дітей від 6 до 10 років становила 13,05 грн., для дітей від 10 років і старші – 15,69 грн.

         На виконання Програми оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської молоді Тальнівської ОТГ, затвердженої рішенням Тальнівської міської ради від 27.02.2020 №54/8-8, незважаючи на карантинні заходи за бюджетні кошти у 2020 році оздоровлено 6 дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, 1 дитина з малозабезпеченої сім’ї, 3 дитини з багатодітної сім’ї, 1 дитина, батько якої загинув в АТО. У закладах дошкільної освіти у літній період оздоровчими та відпочинковими послугами охоплено 232 дітей.  Відповідно до Програми розвитку та удосконалення організації харчування у закладах освіти Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік, затвердженої рішенням Тальнівської міської ради   від 19.12.2019 №51/8-8 встановлено вартість продуктів харчування та іншої продовольчої сировини в період освітнього процесу для триразового харчування одного вихованця закладу дошкільної освіти до 20,0 грн. на день та   в оздоровчий період - для триразового харчування одного вихованця закладу дошкільної освіти до 21, грн. на день. Звільнено від сплати за харчування у ЗДО 171 дитину  пільгових категорій. Зокрема, 3 дітей-сиріт та  дітей, позбавлених батьківського піклування; 31 дитину із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; 8 дітей інвалідів; 42 дітей учасників бойових дій; 4 дітей-переселенців із Криму і зони АТО; 1 дитина за рішенням Тальнівської міської ради. 82 дітей з багатодітних сімей сплачують 50% від вартості харчування. Вихованців   закладів дошкільної освіти міста  харчуються за рахунок коштів місцевого бюджету– 40 % та за рахунок батьківської плати - 60%, вихованців  закладів дошкільної освіти сільської місцевості  - за рахунок коштів місцевого бюджету– 60 % та за рахунок батьківської плати - 40 %.

За кошти місцевого бюджету 17 дітей сиріт  та позбавлених батьківського піклування отримали шкільну форму.  На придбання шкільної форми виділено 15300 грн.

        Учні 1-11 класів забезпечені підручниками відповідно до навчальних   рівнів вивчення предметів. Забезпеченість даними підручниками за кошти державного бюджету складає 87% до потреби.   Особлива увага при забезпечені підручниками  приділяється дітям учасників АТО та пільговим категоріям учнів. Вони забезпечуються навчальною літературою першочергово.

Щорічно у закладах загальної середньої освіти у травні-червні    проводиться  інвентаризація бібліотечних фондів підручників та за потреби відділом освіти, молоді та спорту організовується перерозподіл підручників між навчальними    закладами у зв'язку із рухом учнівського контингенту. Однак  потребує вирішення питання стовідсоткового забезпечення учнів 7 класу.

Розширюючи умови для рівного доступу до якісної освіти та задоволення потреб об’єднаної територіальної громади в особистісно – орієнтованій, інноваційній та конкурентоспроможній освіті, на виконання програми «Обдаровані діти» на 2018  обдарованих учнів  та їх 17 наставників.  У 2020 році  призначено  стипендії для обдарованих дітей. Для оплати стипендій з місцевого бюджету виділено 42 407,75 грн. Упродовж 2019 – 2020 н.р. вищезазначені стипендії отримували 7 осіб. ( Рябцун  Аліна,  Подолянець Владислава, Ковтун Владислав - учні Тальнівського, відповідно до Положення про відзнаки відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради «Педагог - професіонал», «Талановитий педагог», «Успішний педагог», затвердженого виконкомом Тальнівської міської ради (рішення від 22.05.2018 № 95), Положення про відзнаки відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради «Педагог - професіонал», «Талановитий педагог», «Успішний педагог», затвердженого виконкомом Тальнівської міської ради (рішення від 22.05.2018 № 95) Положення про відзнаки відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради «Успішний тренер», «Талановитий керівник гуртка», затвердженого виконкомом Тальнівської міської ради (рішення від 22.05.2018 № 96),-  вручено  відзнаки: «Педагог професіонал» Юлдашевій Л.П. керівнику гуртка Тальнівського будинку дітей та юнацтва,  «Талановитий педагог – Левченко А.В, учителю математики Тальнівської загальноосвітньої школи №2; «Успішний педагог» -  Романченко  Н.І., учителю української мови та літератури  Тальнівського  НВК,   «Педагогічний імідж» - Солошенку Т.В., директору, учителю біології Тальнівської загальноосвітньої школи №2,  «Талановитий керівник гуртка» - Маляренко Н.В., керівнику гуртка Тальнівського будинку дітей та юнацтва, «Успішний тренер» -  Бабою І. В., тренеру-викладачу Тальнівської дитячо-юнацької спортивної школи ( з виплатою одноразових премій).

Для вдосконалення позашкільної освіти, шляхом надання підтримки та забезпечення розвитку, створення додаткових можливостей для творчого, духовного, інтелектуального, фізичного розвитку осіб затверджено Програму розвитку позашкільної освіти Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 -2021 роки Реалізація Програми здійснюється на базі двох закладів позашкільної освіти: Тальнівської дитячо-юнацької спортивної школи (далі-ДЮСШ) та Тальнівського Будинку дітей та юнацтва (далі – ТБДЮ).     На виконання заходів Програми забезпечено вільний інтелектуальний, творчий, духовний, розвиток дітей та учнівської молоді, доступність позашкільної освіти, гарантування дітям права на її здобуття.

      Упродовж  2019-2020 навчального року вихованці закладів позашкільної освіти здобули  перемоги  у  конкурсах різних рівнів: 12 – Міжнародного ,  32 - Всеукраїнського та   –  115  обласного.

          Варто зазначити, що відділом освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради організовано безкоштовне підвезення шкільними автобусами випускників до пунктів тестування у м. Умань (для складання ЗНО з фізики, англійської мови), у    м. Шпола ( для складання ЗНО з  біології, географії), у  м. Черкаси (для складання ЗНО з хімії). Було залучено керівників закладів загальної середньої освіти, їх заступників, класних керівників 11 класів, водіїв шкільних автобусів, ПрАТ АТП 17137 (керівник Накопюк В.І.).

Відповідно до наказу Київського регіонального центру оцінювання якості освіти працювало два пункти тестування у закладах загальної середньої освіти міста: Тальнівському НВК (директор Голота О.С.) та Тальнівській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 (Солошенко Т.В.). На базі вищезазначених пунктів тестування випускники складали ЗНО з математики, української мови та історії Украни.  Дякуємо Голоті О.С., Солошенку Т.В. відповідальним за пункти тестування за якісно організовану роботу та всім працівникам  освіти, які брали участь у організації та проведенні ЗНО  в умовах пандемії.

Комплексна Програма «Освіта Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади» передбачає збереження та подальше зміцнення матеріально-технічної бази закладів  освіти. З метою якісної підготовки закладів освіти до 2020-2021 навчального року та поліпшення навчально-матеріальної бази установ і закладів освіти у 2020 році було виділено 312818 грн.  з місцевого бюджету   проведено ремонтні  роботи, передбачено та виконано ряд заходів щодо організації навчального процесу в умовах адаптивного карантину.

          У ЗЗСО  завезені в достатній кількості пірометри, антисептики, засоби гігієни, одноразові маски та рукавички, захисний одяг для медичних сестер.

         Приміщення закладів освіти оглянуті комісією за участю представників органів місцевого самоврядування, районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області, районного сектору Управління ДСНС в Черкаській області.

         Проведено інструктажі з персоналом щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм. Завезено кулери з питною водою та одноразовий посуд для споживання води. Біля вхідних дверей, на поверхах, в туалетних кімнатах закладів встановлено санітайзери та розміщено інформацію щодо дотримання санітарно-гігієнічних вимог в умовах адаптивного карантину. Також наявні дезкилимки, промарковані ємкості з поліетиленовими пакетами для використаних засобів індивідуального захисту.

         У закладах нанесено відмітки безпечної відстані надворі та у приміщеннях, розроблено та розміщено пам’ятки для учасників  освітнього процесу щодо дотримання правил безпеки в умовах карантину.

  На виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту в Тальнівській міській об’єднаній територіальній громаді на 2018 – 2020 роки, затвердженої  рішенням  Тальнівської  міської  ради  від  20.12.2017  №  16/8-13 у 2020 році виконкомом Тальнівської міської ради виділено 31600 гривень для проведення спортивно-фізкультурних заходів відділом освіти, молоді та спорту. Зокрема, 1000 грн. для проведення чемпіонату міста з шахів та шашок; 3000 грн для проведення спартакіади школярів у 2020 році та 3000 для нагородження переможців; 9000 гривень для придбання спортивного інвентаря для проведення спортивних заходів у закладах освіти; 2000 грн для проведення Олімпійського дня; 2000 грн. для проведення заходу «Олімпійське лелеченя»; 3600 грн. на проведення фізкультурних заходів до Дня фізичної культури і спорту; 3000 грн. для проведення фізкультурних заходів до Дня міста; 1000 грн. для проведення фізкультурних заходів до Дня Незалежності; 1000 грн. для проведення турніру із шахів та шашок імені Товкіса.

Відділом освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради, незважаючи на карантин, проведено у 2020 році ряд спортивно-фізкультурних заходів із дотриманням карантинних вимог. А саме, на базі Тальнівського МЦКД у січні проведено чемпіонат міста з шахів та шашок.  На базі Тальнівського НВК та Тальнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 у лютому – березні проведено  зональні змагання з баскетболу та волейболу. Проведено онлайн – конкурс «Мама, тато, я – спортивна сім’я». Спортивно-фізкультурний онлайн конкурс «Спортивні рекорди. Скакалка», присвячений до Дня міста. Відкритий турнір                         м. Тальне з шахів та шашок, присвячений до Дня міста.  Спільно з комунальною установою Черкаської обласної ради  «Черкаський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» у липні проведено обласний фізкультурно-оздоровчий захід «Всесвітній біг заради гармонії в Україні», у якому узяли участь 22 особи з числа жителів Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади.

Упродовж 2019 – 2020 навчального року проходили змагання І етапу  ХХVI обласної Спартакіади серед учнів закладів загальної середньої освіти з різних видів спорту. За результатами І етапу  вищезазначеної спартакіади Тальнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 посіла І місце, Тальнівський НВК –ІІ місце; Тальнівський економіко- математичний ліцей – ІІІ місце; Тальнівська ЗОШ І-ІІ ступенів №3 – ІV місце. За кошти виконавчого комітету придбані призи для нагородження переможців. Для проведення спортивних заходів у закладах освіти закуплено спортивний інвентар. У зв’язку із введенням карантину проведення фізкультурно-оздоровчих заходів «Олімпійське лелеченя», «Веселі старти дошкільнят» та «Олімпійський день» не проведено. За сприятливої епідемічної ситуації вищезазначені заходи плануємо провести у вересні.

Реалізація молодіжної політики здійснюється шляхом участі молоді Тальнівської міської територіальної громади у ряді проєктів та акцій. Молодь закладів загальної середньої освіти у 2019-2020 навчальному році  узяла участь у багатьох проєктах та акціях. Зокрема, у Тальнівському НВК реалізовувався проєкт «Ми – патріоти Черкащини». Старшокласники брали участь у патріотичних акціях, флешмобах, козацьких святах. Займалися волонтерською діяльністю.

У Тальнівському економіко-математичному ліцеї реалізовано Інтернет – проєкт «Я свідомий громадянин України». Узято участь у підпроєктах «Я свідомий громадянин України», «Бути здоровим – це здорово!» Молодь здійснювала пропаганду здорового способу життя та оздоровлення засобами фізичної культури і спорту, власної активної суспільної та громадянської позиції, соціальної активності та лідерської ініціативи.

Ліга старшокласників Тальнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 реалізовує постійно діючий інтернет – проект «Еко місто». Узято участь у підпроєктах «Чисте довкілля», «Місто нашими очима», «Сталий розвиток», «Добрі справи». Здійснюється організація екологічних десантів:  створення зелених зон навколо школи та у місті, проведення загальних прибирань Тальнівського лісопарку та зелених зон міста; розчистка узбережжя річок Гірського Тікича та Тальянки.

Молодь Соколівоцької гімназії спрямовує свою діяльність за напрямком «Школа сприяння здоров’ю». Є ініціатором проведення щоденних зарядок на свіжому повітрі, аромотерапії та фіто чаювання; патріотичних та екологічних акцій, волонтерської діяльності.

У Тальнівській ЗОШ І-ІІ ступенів №3 сплановано роботу щодо залучення старшокласників  до виховної, громадської, суспільно-політичної діяльності за такими напрямами: патріотичний, волонтерський, мистецький, спортивний та туристично-краєзнавчий. Молодь вищезазначеного закладу є організаторами заходів Олімпійського тижня, приготування Козацької каші, віртуальні екскурсії  «Краєвиди рідного міста», створення буклету «Тальнівщина туристична», посвяти в козачата, акції «За чисте довкілля», філологічного марафон «Мова об’єднує». Брали активну  участь у конкурсі патріотичної пісні «Калиновий дзвін»,  лінійці «Є у нас одна єдина – це прекрасна Україна», присвяченій Дню Соборності, мітингу-реквієму з нагоди другої річниці від дня загибелі Артема Жовтобрюха, воїна ЗСУ, пізнавально - розважальної гра «Сильна мова - успішна держава» тощо).

Відділ освіти, молоді та спорту тісно співпрацює із закладами освіти щодо реалізації молодіжної політики у Тальнівській міській ОТГ.

      На виконання розпорядження Тальнівської райдержадміністрації від 27.05.2020 №84 «Про підготовку підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери району до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років» відділом освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради розроблено План заходів з підготовки закладів освіти до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років, яким передбачено виконання поточних робіт внутрішніх інженерних опалювальних, водопровідно-каналізаційних, електричних мереж, гідравлічне випробовування теплових мереж, заміна теплотраси. Заплановано також проведення тендерних закупівель природного газу.

     Здійснено косметичний ремонт у всіх закладах освіти.  Відповідно до бюджетної програми «НУШ» було освоєно:

 • на придбання меблів - 181148 грн. державної субвенції та 20127 грн. з місцевого бюджету;
 • на придбання дидактичних матеріалів - 102370 грн. державної субвенції та 11375 грн. з місцевого бюджету;
 • на придбання комп’ютерної техніки – 82 509 грн. державної субвенції та 9168 грн. з місцевого бюджету;

    Усі заклади загальної середньої освіти забезпечені комп’ютерною технікою (встановлено 214 одиниць комп’ютерної техніки, в тому числі 8 НКК).   

Використовується 17 інтерактивних дошок та 23 проекторів. У закладах загальної середньої освіти налічується 165 програмні засоби для забезпечення викладання основ наук та організації виховного процесу. На один комп’ютер   у  ЗЗСО припадає  10 учнів 1-11 класів та 7  учнів 5-11 класів.

Усі    заклади    загальної     середньої     освіти   100 %    підключені    до   мережі  Інтернет,    у   тому   числі   3 заклади     (60%) забезпечені мережею Інтернет Укртелеком оптоволокно, що  має  швидкість більше 100 Мбіт/с.( Тальнівський НВК  «ЗОШ І-ІІІ ст.№1 – гімназія», Тальнівська загальноосвітня  школа   І-ІІІ ступенів №2, Тальнівський  економіко – математичний ліцей).

    2 заклади (40%)  забезпечені мережею Інтернет, що  має  швидкість  до   100 Мбіт/с. ( Соколівоцька гімназія , Тальнівська ЗОШ   І-ІІ ступенів  № 3).

     Усі заклади дошкільної та позашкільної освіти підключені до мережі Інтернет. ДНЗ №1 «Ромашка» забезпечено мережею Інтернет Укртелеком оптоволокно,    що  має  швидкість більше 100 Мбіт/с.  Створено сайти відділу освіти, закладів дошкільної, загальної середньої   та позашкільної освіти. У кожному закладі створено електронний банк інтернет – ресурсів ( кожен вчитель має можливість розміщувати в мережі Internet  мультимедійні матеріали до уроків - презентації, відеоролики, які учні можуть використовувати при вивченні навчального матеріалу ).

      З метою організованого початку нового 2020/21 навчального року у зв’язку з поширенням гострої распіраторної хвороби COVID-19, спричиненої  корона вірусом  SFRS-CoV-2,  у закладах загальної середньої освіти Тальнівської ОТГ передбачено у разі потреби забезпечення проведення навчального процесу в умовах адаптивного карантину.

         Тальнівській ДЮСШ  було виділено 40 тис. грн.  з місцевого бюджету. Замінено баскетбольні щити, відремонтовано огорожі майданчика зі штучним покриттям, упорядкувано приміщення залу для боксу та прилеглу територію ( стадіон, майданчики), оновлено освітлення у спортивному залі. Придбано мати для боксерського рингу та мотокосу.

У Тальнівському будинку дітей та юнацтва проведено реконструкцію системи опалення. За  спонсорські кошти   побудували пандус.

        У Тальнівській загальноосвітній школі І-ІІ ст. №3 відремонтовано газовий котел. За кошти бюджету придбано телевізор (5850 грн.), проведено поточні ремонти класних кімнат, коридорів (4,5 тис. грн.), замінено електропроводку, розетки, вимикачі у 2 класі та комп’ютерному кабінеті, розетки та проводку в методкабінеті, провід до електродзвінка, встановлено в кожному приміщенні електрооповіщення щодо евакуації (вихід/ехіт), електрорушник у їдальні.

За спонсорські кошти збудовано пандус до приміщення початкової школи, встановлено 5 конвекторів у їдальні. за кошти, виділені щебеневим заводом,

Згідно з державною програмою «Велике будівництво»  було реалізовано проєкт  «Капітальний ремонт покрівлі та утеплення будівлі та утеплення будівлі Тальнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів  №2 по вул. Майданецька,1 в м. Тальне Черкаської області». Частково замінено вікна на енергозберігаючі . Постелено тротуарну плитку на частині подвір’я.

У Соколівцькій гімназії  відремонтовано пошкоджену частину даху на суму 4660.00  грн, зроблено ремонт водопровідної системи.  Для підтримання благоустрою території закладу було виділено бензин та мастило.

 46950.00 грн. бюджетних коштів було виділено  на придбання персональних комп’ютерів для  Тальнівського економіко-математичного ліцею. За батьківську плату придбано мультимедійну та акустичну  системи.

Частково замінено вікна на енергозберігаючі в Тальнівському НВК «загальноосвітня школа    І-ІІІ ст. №1-гімназія».  Під час  виконання ремонтних робіт, облаштування навчальних кабінетів протягом 2019-2020 навального року за кошти, виділені відділом освіти, молоді та спорту Тальнівської ОТГ в сумі 290.553 грн. Придбано матеріали  та відремонтовано  овочесховище. Придбано 14 одиниць комп’ютерної техніки, встановлено 2 мультимедійні інтерактивні комплекси  Відремонтовано та укомплектовано  кабінет інформатики  Здійснено  ремонт стелі з встановленням світильників у методичному кабінеті. За спонсорські кошти  у сумі 27.785 грн  створено ігрове середовище для початкової школи на подвір’ї школи. Придбано шкільні дошки, обладнання для занять з учнями. Педагогами створено платформу Padlet для дистанційного навчання учнів, підготовлено програмне забезпечення (відеоуроки, презентації,  інтерактивні вправи, онлайн-тести).  Відповідно до бюджетної програми «Сто відсотків»   придбано лінгафонний кабінет для Тальнівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів №1-гімназія»  на  умовах співфінансування державного і місцевого бюджету 50х50  ( 150 тис. грн. + 150 тис. грн.).                                                                                                                                                                 

 Для поліпшення якості дошкільної освіти у Тальнівській міській об’єднаній територіальній громаді та утримання закладів дошкільної освіти на належному рівні у 2019 - 2020 році здійснювалися заходи з реалізації завдань Програми розвитку дошкільної освіти на період до 2022 року Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади (рішення від 31.07.2018 №24/8-6). А саме, у ЗДО №1 «Ромашка» придбано за рахунок благодійної допомоги пральну машину (Бойко О.В).-  9000 грн; бойлер (Пелих В., Cобків В. В.). Здійснено ремонт  в ясельній групі (поклейка шпалер, заміна стінки кухонної) - 9800грн.   Придбано фарба 2 банки ( 360 грн); лампи EXIT   9 шт. (1350 грн);  миючі засоби  (6740 грн).

У ЗДО №2 «Берізка» підключили систему   водовідведення  до центральної системи. Для завершення ремонтних робіт закупили фарби  (660 грн); встановили дзвінок оповіщення (180 грн); встановили лампи (показник) на евакуаційні виходи (360 грн + 150 грн  розхідний матеріал). Придбали терморегулятор на утюг (150 грн.); замінили тен на пральній машині (450 грн).  Уклали договір  на асфальтування території закладу   ( 50 тис. грн). За спонсорські кошти придбали пральну машину (9 тис. грн).

У ЗДО №3 «Сонечко» у 2020 році було виділено 16.400 грн.  з місцевого бюджету та  8 тисяч благодійної допомоги ПРаТ щебеневий завод.  Встановлено вхідні двері,  замінено 3 вікна у  першому класі, столи на кухню.

У ЗДО «Світлячок» було виділено 39720 грн.  з місцевого бюджету та  проведено наступні роботи: насаджено квітники перед центральним входом закладу, пофарбовано дитячі майданчики, шафи у роздягальнях, косметичні ремонти групових, прийомних, туалетних кімнат та спалень у всіх вікових групах. Придбано у 2020 році фільтри для очистки води ( 800 грн.); батареї для обігрівання приміщень (3200 грн); вікно  (10000 грн); миючі засоби ( 5420 грн); світильники «Аварійний вихід» 2 шт. ( 300 грн); насос для котельні  (10000 грн); лічильник для води  (9000 грн).  Здійснено ремонт каналізації  (1000 грн). Закладу надано благодійну допомогу: подаровано холодильник «Індезіт» для харчоблоку (спонсорська допомога Бойко), закуплено 12 світильників «Аварійний вихід», зроблено ремонт каналізації та туалетних кімнат у середній групі та 1 класі з відповідними будматеріалами та сантехнікою (унітаз – фірма «Добробут»),  замінено лінолеум у роздягалці 1 класу, зроблено ремонт ізолятора та студії дитячої творчості (благодійна допомога батьків).

У ЗДО №6 «Золотий ключик» здійснено ремонт групи. Закуплено будівельні матеріали на суму 9635грн.Придбано шпалери,клей,цемент, ізогіпс, сатенгіпс, вапно;  радіатори-9шт.; миючі засоби (3420грн); лампи на аварійні виходи - 4шт (620грн); У рахунок благодійної допомоги подаровано 2 кухонні столи  (3.100грн); придбано бензин (460грн) 

У ЗДО №7 «Струмочок»  у 2020 році було виділено 16.610 грн.  з місцевого бюджету  та  проведено наступні роботи: спорудження відмощення навколо ЗДО з ремонтом вентиляційних люків Придбано вагонку, планку монтажну, саморізи для ремонту накриття І під’їзду, кабелі, короба, ДШМ, вимикач- автомат для встановлення 5 сигнальних ламп на евакуаційних виходах, монокран, змішувач, крани шарові, начинка до змивних бачків для ремонтів водо-каналізаційної системи, фарба водоемульсійна для зовнішніх  робіт, колорант – фарбування фундаменту будівлі ЗДО, емаль жовто-коричнева для фарбування підлоги харчоблоку, коридорів та евакуаційних виходів, сигнальні лампи для евакуаційних виходів, леска, масло до газонокосарки (11 тис.грн.); Ноутбук «VINGA» - (3.800), новорічі подарунки для вихованців ЗДО, подарунки першокласникам (4.917 грн)За кошти Тальнівської міської ради придбано маски, гумові рукавички, антисептики, безконтактний термометр, одноразові паперові рушнички, щиток-маска. За  благодійні кошти підприємця- С. Б. Тульчинського – 2х1550 грн.= 3. 100 грн. придбані столи виробничі з нержавіючої сталі (для харчоблоку).

У ЗДО №8 «Казка» у 2020 році використано 14054 гривень місцевого бюджету  для придбання матеріалів та здійснення ремонтних робіт. Придбано кулер (100 грн); миючі засоби (1197 грн); радіатори (7600 грн); комплектуючі для встановлення радіаторів (1920 грн); світильники пожежні (310 грн); матеріали для ремонту електромережі та встановлення світильників (216грн);  запчастини та ремкомплекти для ремонту та відновлення водопостачання та водовідведення (450 грн); фарба червона (80 грн);  бензин (460 грн); матеріали для кріплення та ремонту меблів (321 грн); пісок (1400 грн). Здійснено фарбування пожежного щита, кріплення та ремонт меблів, ремонт та фарбування  ігрового обладнання,встановлення пожежних світильників, побілку санвузлів, часткову заміну кранів водопостачання, сантехніки, радіаторів, тена на бойлері. Надана благодійна допомога – пральна машина (8995 грн).

 З метою якісної підготовки закладів освіти до 2020-2021 навчального року та поліпшення навчально-матеріальної бази ЗДО «Вишенька» с. Соколівочка у 2020 році було виділено  4.000 грн.  з місцевого бюджету  та  надана спонсорська допомога директора фермерського господарства “ім. В.П. Чкалова” Приходька Григорія Мусійовича ( 2000грн.).     У закладі проведено наступні роботи: відремонтовано та пофарбовано підлогу в їдальні, в коридорах закладу ( 4000  грн.)       

Відремонтовано підлогу у спальні (постелено ОСБ ) за кошти спонсорської допомоги директора фермерського господарства “ім. В.П. Чкалова” Приходька Г.М.( 2000грн.) Зроблено косметичний ремонт приміщення закладу:побілено приміщення кухні, туалету, коридору.  У 2020 році придбано миючі засоби (2.500 грн); антисептик( 850 грн); матеріали на ремонт приміщення закладу( 4.000 грн); світильник ” аварійний  вихід” (300 грн).

ПРІОРИТЕТНІ ПИТАННЯ, НАД ЯКИМИ ПРАЦЮВАТИМЕ ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ТАЛЬНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  У 2021 РОЦІ :                                                                                                                                                                                                                                       1. Забезпечення доступної та якісної освіти через розвиток мережі  закладів освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості, потреб держави, області й громади, дотримання закладами освіти рекомендацій МОН  та МОЗ у період адаптивного карантину;

 1. Сприяння дотриманню вимог Концепції Нової української школи до організації освітнього процесу в закладах освіти.
 2. Проведення необхідні організаційно-педагогічні заходи для науково-методичного та навчально-методичного забезпечення підготовки до упровадження нових Державних стандартів початкової освіти.
 3. Забезпечення доступності дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти шляхом збереження мережі закладів освіти.
 4. Сприяння готовності педагогічних працівників до роботи в інноваційному середовищі, забезпечити умови для безперервного зростання рівня педагогічної майстерності вчителів, їх самоосвітньої діяльності, участі в інноваційних проектах та оволодіння методами й прийомами роботи з дітьми з особливими освітніми потребами
 5. Спрямувати діяльність методичної служби на реалізацію завдань Концепції Нової української школи.
 6. Забезпечити необхідний соціальний захист педагогів, свободу вибору педагогічними працівниками форм власного професійного вдосконалення, стимулювання їхнього творчого зростання.
 7. Забезпечити дотримання основних аспектів організації виховної роботи щодо національно-патріотичного виховання дітей та молоді
 8. Здійснити комплекс заходів щодо посилення патріотичного виховання, збагачення духовного потенціалу учнівської молоді, відродження кращих надбань українського народу, його культурних і національних традицій. Сприяти активному залученню до патріотичного виховання дітей та молоді учасників бойових дій на сході України, членів сімей Героїв Небесної Сотні, бійців АТО та їхніх сімей, громадян, які виявляють активну державно-патріотичну позицію.
 9. Створювати оптимальні умови для отримання здобувачами повноцінної якісної освіти (забезпечувати навчальні заклади швидкісним Інтернетом, сучасним комп’ютерним обладнанням та програмними засобами, лабораторною базою для предметів природничо-математичного циклу, мобільними робочими місцями, які легко трансформуються для групової роботи; кваліфікованими педагогічними кадрами.
 10. Продовження роботи щодо забезпечення енергоефективності та енергозбереження (заміна вікон, систем опалення, тощо).
 11. Забезпечення освітніх установ спортивним інвентарем, проведення ремонтів спортивних залів, доведення до стандартів відкритих спортивних майданчиків.                                                                                                                                        
 12. Формування сталої потреби у всіх категорій населення у руховій активності, сприяння залученню населення та здобувачів освіти до фізичної культури та спорту;
 13. Удосконалення роботи відділу освіти, молоді та спорту, закладів освіти, інших установ та організацій щодо реалізації засад молодіжної політики у Тальнівській міській територіальній громаді.

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

 1. Недостатнє фінансування потокових та капітальних ремонтів.
 2. Обмеження у фінансуванні  програм та  заходів,  затверджених Тальнівською міською радою.
 3. Недостатнє забезпечення спортивним інвентарем закладів освіти та сільських клубів;
 4. Ремонт їдалень ЗЗСО та придбання кухонного обладнання та інвентаря
 5. Будівництво багатофункціонального спортивного майданчика Тальнівської ЗОШ №2;
 6. Ремонт спортивного залу Тальнівського НВК ;
 7. Ремонт покрівлі та утеплення фасаду Тальнівського НВК « ЗОШ І-ІІІ ст. №1- гімназія».
 8. Будівництво стадіону у Тальнівському НВК « ЗОШ І-ІІІ ст. №1- гімназія».
 9. Вирішення питання виплати добових та забезпечення харчування спортсменів, які беруть участь у обласних та Всеукраїнських змаганнях.

 

 ОСНОВНА ЧАСТИНА

І. Розподіл обов’язків між працівниками апарату та керівниками структурних підрозділів відділу освіти, молоді та спорту

 1. Начальник відділу

            Начальник відділу:                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує ефективне виконання покладених на відділ завдань щодо участі в реалізації політики в галузі освіти, молоді та спорту.

 1. Розподіляє обов’язки між працівниками відділу, очолює та контролює їх роботу.
 2. Несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності відділу, сприяє створенню належних умов праці у відділі.
 3. Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи міської ради.
 4. Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу.
 5. Звітує перед міським головою про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи.
 6. Відповідає за виконання покладених на відділ завдань з реалізації державної політики у сфері освіти, молоді та спорту.
 7. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.
 8. Представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами міської ради, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням  керівництва міської ради.
 9. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.
 10. Розпоряджається коштами відділу в межах затвердженого кошторису витрат.
 11. Здійснює добір кадрів.
 12. Приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників відділу, які не є посадовими особами місцевого самоврядування, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.
 13. Здійснює особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу.
 14. Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками відділу звернень, заяв, скарг та листів від органів виконавчої влади, громадян, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій із питань, які стосуються діяльності відділу, особисто та через спеціалістів, а також готує за ними проекти відповідних рішень.
 15. Забезпечує роботу колегії відділу освіти.
 16. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.
 17. Забезпечує в межах своїх повноважень збереження у відділі  інформації з обмеженим доступом.
 18. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством.
 19. Представляє інтереси міста в галузі освіти, молоді та спорту у  відносинах  з юридичними та фізичними особами..
 20. Затверджує договори  про співробітництво, взаємовідносини з навчальними закладами, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.
 21. Забезпечує узагальнення соціально-економічної інформації з питань, що належать до компетенції відділу.
 22. Організовує  відповідно до функціональних завдань, покладених на відділ розробку проектів програм (розділів програм), аналітичних матеріалів, балансових розрахунків, планових показників, комплексних заходів, пропозицій, тощо.
 23. Готує пропозиції, спрямовані на поглиблення економічних реформ з питань, що належать до діяльності відділу.
 24. Регулює роботу відділу щодо його ефективної взаємодії з іншими підрозділами, суміжними сферами, науковими організаціями, провідними експертами з питань, що стосуються діяльності відділу.
 25. Співпрацює з різними органами виконавчої влади при виконанні покладених на відділ завдань, керуючись чинним законодавством.
 26. Забезпечує роботу з ведення діловодства у відділі.

28 .Контролює стан  виконавчої дисципліни в відділі.

 1. Представляє міську раду в інших управлінських структурах з питань, що належать до його компетенції.
 2. Заохочує та  накладає  дисциплінарні стягнення на керівників навчальних закладів та установ освіти. Здійснює керівництво діяльністю відділу, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу.
 3. Не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які стали відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків.

32.Забезпечує тісний взаємозв'язок та співпрацю відділу з усіма відділами міської ради, закладами охорони здоров’я, громадськими та правоохоронними організаціями.

 1. Виконує інші доручення міського голови, що не суперечить чинному законодавству.
 2. Головний спеціаліст  з питань  освіти  відділу .

Головний спеціаліст з питань освіти забезпечує:

- проведення кадрової політики у галузі освіти, складання статистичної звітності;

- підготовку та узагальнення матеріалів, для розгляду начальником відділу освіти, молоді і спорту для доповідей, промов тощо з питань, що відносяться до  компетенції відділу;

- підготовку  матеріалів на розгляд  міської ради, проектів розпоряджень, матеріалів для місцевих засобів масової інформації;

- узагальнення інформаційних матеріалів для голови міської ради, управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації відповідно до встановлених термінів;

-  підготовку та узагальнення матеріалів засідань колегії відділу освіти, молоді і спорту міської ради;

- підготовку матеріалів для  нагородження відзнаками міської ради закладів освіти Тальнівської об’єднаної територіальної громади, учнів;

- звітування виконання регіональних програм;

- вносить пропозиції щодо заохочення та застосування дисциплінарного стягнення керівників, педагогів та інших працівників  закладів загальної середньої освіти.

Головний спеціаліст з питань освіти здійснює:

  - розробку та складання перспективного  і поточного планування роботи відділу освіти, молоді і спорту міської ради; проектів концепцій, комплексних, цільових програм  та   моніторинг їх виконання;

- облік і видачу документів за курс загальноосвітньої школи І-ІІ та  І-ІІІ ступенів;

- моніторинг  виконання Інструкції з ведення ділової документації у закладах загальної середньої освіти;

- моніторинг дотримання законодавства з питань освіти у закладах загальної середньої освіти;

- моніторинг дотримання закладами освіти нормативних вимог щодо ведення шкільної  документації;

- моніторинг організації і проведенням державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти;

- моніторинг організації індивідуального навчання дітей з вадами розумового та (або) фізичного розвитку, індивідуального навчання та навчання у формі екстернату;

- моніторинг  стану працевлаштування випускників закладів загальної середньої освіти;

-  моніторинг  проведення предметних олімпіад, конкурсів;

- розгляд звернень  громадян з питань, що відносяться до його компетенції.

            Головний спеціаліст з питань освіти надає консультативно – дорадчу допомогу:

- керівникам закладів загальної середньої  освіти;

 -  учителям, що викладають предмети  суспільно - гуманітарного циклу.

           Головний спеціаліст з питань освіти бере участь:

- у оперативних нарадах у начальника відділу освіти, молоді і спорту та протоколює їх;

- у підготовці статистичних даних, інформаційно-довідкових матеріалів з питань діяльності відділу;

- у розробленні та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;

- у створенні та ліквідації закладів освіти, відповідно до вимог чинного законодавства;

- у розробленні регіональних програм розвитку освіти;

-бере участь у проведенні інформаційно-роз'яснювальної, пропагандистської, консультаційної роботи, "гарячих ліній", семінарів та тренінгів з питань, що належать до його компетенції.   

        Головний спеціаліст з питань освіти відповідає за організацію  роботи  Тальнівського НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ступені №1-гімназія», Тальнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, Тальнівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №3, Тальнівського економіко-математичного ліцею, Соколівоцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;

       Головний спеціаліст з питань освіти звітує перед  начальником відділу про виконання покладених на  нього завдань;

       Головний спеціаліст з питань освіти здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

       Головний спеціаліст з питань освіти виконує інші доручення начальника відділу та міського голови, що не суперечить чинному законодавству.

 1. Провідний спеціаліст з питань освіти, молоді та спорту відділу

 

Провідний спеціаліст з питань освіти, молоді та спорту забезпечує:

-  підготовку та узагальнення матеріалів, для розгляду начальником відділу освіти, молоді і спорту для доповідей, промов тощо з питань, що відносяться до  компетенції відділу;

- підготовку  матеріалів на розгляд  міської ради, проектів розпоряджень, матеріалів для місцевих засобів масової інформації;

- узагальнення інформаційних матеріалів для голови міської ради, управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації та інших запитів відповідно до встановлених термінів;

- забезпечує підготовку та узагальнення матеріалів засідань колегії відділу освіти, молоді і спорту міської ради;

- підготовку матеріалів для  нагородження відзнаками міської ради закладів освіти та вихованців.

Провідний спеціаліст з питань освіти, молоді та спорту  здійснює:

- згідно з Положенням про відділ освіти, молоді та спорту,  моніторинг виконання  закладами дошкільної освіти Законів України "Про мови", "Про освіту", "Про дошкільну освіту", Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, виконання програми навчання та виховання в закладі дошкільної освіти, наказів, інструкцій по дошкільному вихованню та інших директивних документів, що визначають організацію та зміст роботи з дітьми;

- заходи щодо покращення виховання та організації життя в  закладах дошкільної освіти;

- розробку та складання перспективного  і поточного планування роботи відділу освіти, молоді і спорту міської ради; проектів концепцій, комплексних, цільових програм з питань освіти та контроль за їх виконанням;

- моніторинг виконання Інструкції з ведення ділової документації у  закладах дошкільної освіти;

- моніторинг  дотримання законодавства з питань освіти у  закладах дошкільної освіти;

- моніторинг дотримання закладами освіти нормативних вимог щодо ведення  документації;

- аналіз стану та тенденцій розвитку  дошкільної освіти;

- моніторинг  дітей  пільгових категорій та дітей  з особливими потребами;

- розгляд звернень  громадян з питань, що відносяться до його компетенції;

 - здійснення моніторингів освітньої діяльності закладів дошкільної освіти;

 Провідний спеціаліст з питань освіти, молоді та спорту:

- організовує розробку проектів, програм та забезпечує за ними звітування.

- аналізує і узагальнює мережу   закладів дошкільної освіти громади, прогнозує її розвиток.

- вносить пропозиції щодо покращення роботи  закладів дошкільної освіти.

-     пропозиції     щодо    заохочення  директорів,  вихователів та інших  працівників  закладів дошкільної освіти.

Провідний спеціаліст  з питань освіти, молоді та спорту  відповідає:

- за підготовку і проведення методичних об’єднань, семінарів – практикумів, постійно – діючих семінарів, творчих груп та інших форм методичної роботи у закладах дошкільної освіти;

- за підготовку переліку питань,  внесених до порядку денного наради директорів закладів дошкільної освіти;

Провідний спеціаліст з питань освіти, молоді та спорту вивчає мікроклімат у закладах дошкільної освіти.

        Провідний спеціаліст  з питань освіти, молоді та спорту  готує:

-звіти за встановленими формами;

- готує інформаційно-аналітичні матеріали, пов’язані з роботою в межах посадових обов’язків.

- проекти наказів відділу, що відносяться до його компетенції  і здійснює контроль за їх виконанням.

        Провідний спеціаліст з питань освіти, молоді та спорту   виконує розпорядження обласної державної адміністрації, обласної ради, управління освіти і науки, міської ради,  рішення колегій відповідно до своїх посадових обов’язків.

       Провідний спеціаліст з питань освіти, молоді та спорту не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які стали відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків.

       Провідний спеціаліст з питань освіти, молоді   та спорту виконує інші обов’язки та доручення начальника відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради та міського голови, що не суперечить чинному законодавству.                                                                                                                                                 

Здійснює координацію роботи закладів позашкільної освіти  в галузі фізичної культури та спорту, молодіжної політики; готує пропозиції до проектів регіональних програм і планів поліпшення становища дітей і молоді, оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, забезпечує їх виконання;

 • Розробляє і подає на розгляд начальнику відділу пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей і молоді;
 • Готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції;
 • Забезпечує формування календарних планів проведення спортивних змагань, заходів, навчально-тренувальних зборів відповідно до єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих, спортивних та інших заходів у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури і спорту;
 • Організовує проведення змагань у громаді та участь у встановленому порядку в обласних спортивних змаганнях та зборах. Комплектує склад збірних команд громади з видів спорту та забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях;
 • Здійснює контроль за дотриманням організаціями фізкультурно - спортивної, молодіжної спрямованості законодавства з питань соціального захисту молоді, фізичної культури та спорту, стандартів спортивної класифікації;
 • Розробляє положення про міські спортивні змагання, підбирає суддівські колегії для їх проведення, формує відповідно до обласного – міський календарний план спортивно – масових заходів і подає на затвердження начальнику відділу, контролює його виконання;
 • Залучає громадські молодіжні, дитячі та інші громадські організації, благодійні організації до виконання соціальних програм і здійснення відповідних заходів;
 • Вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи у сфері фізичної культури і спорту, здійснює заходи, спрямовані на пропагування здорового способу життя, підвищення рівня правової обізнаності, соціального і правового захисту дітей, молоді, надає в межах компетенції підприємствам, установам та організаціям, об'єднанням громадян та окремим громадянам методичну і практичну допомогу та проводить з цією метою методичні та науково-практичні семінари, конференції, консультації та інші заходи з питань молодіжної політики;
 • Сприяє діяльності дитячих і молодіжних клубів та об'єднань за інтересами, у тому числі за місцем проживання, збереженню їх мережі та зміцненню матеріально-технічної бази;
 • Удосконалює в межах своїх повноважень систему пошуку і відбору  талановитих та обдарованих дітей і молоді, сприяє підтримці їх розвитку;
  Бере участь в організації та проведені конкурсів, виставок, фестивалів творчості, конференцій, форумів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього рівня;
 • Вживає в межах своїх повноважень заходів, спрямованих на утвердження здорового способу життя, протидіє поширенню соціально небезпечних хвороб у дитячому і молодіжному середовищі;
 • Бере участь у проведенні інформаційно-роз'яснювальної, пропагандистської, консультаційної роботи, "гарячих ліній", семінарів та тренінгів з питань, що належать до його компетенції;    
 • Сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для соціальної підтримки дітей і молоді;
 1. Головний бухгалтер відділу

Головний бухгалтер  централізованої бухгалтерії відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради:

 • Розподіляє обов’язки між працівниками бухгалтерії, суворо контролює їх виконання;
 • Контролює планування бюджету, кошторисів, штатних розписів закладів освіти, аналізує використання бюджетних коштів за їх призначенням;
 • Контролює надходження та використання позабюджетних коштів;
 • Контролює складання   тарифікаційних   списків,   раціональний розподіл педагогічного навантаження згідно з навчальними планами та правильне нарахування і виплату заробітної плати працівникам;
 • Щоквартально аналізує господарсько-фінансову діяльність закладів освіти в рамках виділеного ліміту;
 • Перевіряє і розробляє касові документи, складає м/о №1, веде книгу "Журнал -головна";
 • Перевіряє заклади освіти району і надає практичну допомогу керівникам з питань господарсько-фінансової діяльності;
 • Несе персональну відповідальність за якісне і своєчасне виконання всіх фінансових звітів, стан матеріально-фінансового обліку, фінансову дисципліну закладів освіти;
 • Здійснює контроль за систематичним підвищенням кваліфікації і професійного рівня працівників бухгалтерії, при необхідності забезпечує взаємозаміну кадрів;
 • Заміняє заступника головного бухгалтера відділу у разі його відсутності.
 1. Начальник групи централізованого господарського обслуговування

Начальник групи централізованого господарського обслуговування відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради виконує наступні посадові  обов’язки:

 • Забезпечує контроль за виконанням господарською групою законів України та інших нормативно-правових документів з питань господарської дiяльностi та матеріально - технiчного забезпечення.
 • Здійснює загальне керiвництво дiяльнiстю групи щодо матеріально -технiчного за6езпечення відділу освіти, молоді та спорту та закладів освіти, відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської територіальної громади.
 • Несе персональну відповідальність, здійснює загальне керiвництво дiяльнiстю господарчої групи та контроль за виконанням працівниками їx функціональних обов’язків i правил внутрішнього розпорядку.
 • Забезпечує матеріальними  цінностями,  майном,  меблями,  інвентарем відділ освіти,молоді та спорту Тальнівської міської ради та його заклади. Контролює     зберігання  матеріальних цінностей в закладах освіти згідно  порядку, встановленого чиним  законодавством України.
 • Забезпечує відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради та заклади освіти канцелярським  приладдям,  предметами  господарського  призначення.
 • Забезпечує своєчасну  підготовку  закладів освіти до  початку  навчального  року.
 • Здійснює поточний  контроль за господарським  обслуговуванням  і  належним  технічним  та  санітарно-гігієнічним станом споруд,  класів,  навчальних  кабінетів,  майстерень,  спортивних залів,  житлових  та  інших  приміщень,  іншого  майна, харчоблоків та   їдальні,  а  також інших приміщень закладів освіти у  відповідності  з  вимогами  норм  і  правил  безпеки  життєдіяльності.
 • Контролює раціональні  витрати  матеріалів  і  фінансових засобів  закладів освіти .
 • Керує роботою з благоустрою,  озеленення  і  прибирання  території  закладів освіти.
 • Спрямовує і  координує  роботу  підпорядкованої  йому групи,  веде  облік  робочого  часу  даної  категорії  працівників.
 • Організовує інвентарний  облік  майна  закладів освіти ,  забезпечує роботу щодо проведення  інвентаризації  майна, своєчасно  складає  звітність  і  веде  документацію  відповідної  ділянки  роботи.
 • Здійснює  заходи  щодо  розширення господарської  самостійності  закладів освіти .
 • Забезпечує  дотримання  вимог  охорони  праці  під  час експлуатації    будівель та  інших  приміщень  закладів освіти ,  технологічного,  енергетичного  обладнання, яке розташоване в них,  здійснює  їх   періодичний  огляд  і  організовує  їх поточний  ремонт.
 • Забезпечує дотримання  вимог при переміщенні  вантажів,  вантажно-розвантажувальних  робіт,  експлуатації  транспортних  засобів  на  територіях  закладів освіти .
 • Організовує дотримання  норм  пожежної  безпеки  будов  і  споруд,  закладів освіти, слідкує   за  справністю засобів  пожежогасіння.
 • Забезпечує  навчальні  кабінети,  майстерні,  побутові,  господарські  та  інші  приміщення  закладів освіти обладнанням  та  інвентарем,  який  відповідає  вимогам  правил  і  норм  безпеки  життєдіяльності,  стандартам  безпеки  праці.
 • Організовує проведення щорічних  замірів опору ізоляції  електроустановок  і електропроводки,  пристроїв  заземлення,  періодичне  випробовування   і  відповідно підтвердження  справності  водонагрівальних  та  парових  котлів,  посуду,  які працюють  під  тиском,  балонів  для  зріджених  газів  та  газів  під  тиском;  аналізу  повітряного  середовища  на  вміст  пилу,  газів  і  пари шкідливих  речовин,  вимірювання  освітленості,  наявності  радіації ,  шуму  в  приміщеннях  закладів освіти у  відповідності  з  правилами  і  нормами  охорони праці та безпеки  життєдіяльності.
 • Організовує не  менше  як  1  раз  на  3-5  років  розробку  інструкції  з  охорони  праці  для  технічного  персоналу.
 • Організовує  навчання,  проводить  інструктажі  на  робочому  місці (вступний  і  періодичний ) технічного  і  обслуговуючого  персоналу,  обладнує  куток  безпеки  життєдіяльності.
 • Забезпечує постачання, відповідно  до  поданих заявок,  спецодягу, спецвзуття  та  інших  засобів  індивідуального  захисту  для  працівників,  учнів  закладів освіти.

 -   Забезпечує проведення контролю за обліком,  зберіганням протипожежного   обладнання,  просушування,  прання,  ремонту  і  знезараження   спецодягу,  спецвзуття  та  індивідуальних  засобів  захисту в закладах освіти.

-   Розподіляє оперативні завдання та доручення працівникам групи по господарському обслуговуванню відповідно до їх кваліфікації, забезпечує взаємозаміну при відсутності працівника.

-  Складає плани роботи господарської групи на місяць та рік.

-  Координує роботу закладів освіти та господарської групи щодо проведення ремонтних робіт у ході підготовки закладів освіти об’єднаної територіальної громади до нового навчального року, до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту.

-  Контролює технічний стан та своєчасне оформлення технічної документації на експлуатацію транспортних засобів відділу освіти, молоді та спорту.

 - Координує роботу працiвникiв господарської групи щодо підготовки необхідної iнформацiї,   довідок,  звiтiв, здійснює контроль та безпосередньо вiдповiдає за її своєчасність та якість;  завгоспів закладів освіти відділу освіти, молоді та спорту  територіальної громади, проводить з ними наради - семiнари з питань господарської дiяльностi.

-  Аналізує стан роботи відділу освіти, молоді та спорту та закладів освіти відділу освіти, молоді та спорту  територіальної громади з питань господарської дiяльностi, вносить корективи щодо її удосконалення.

-  Здійснює попередній контроль за своєчасним та правильним оформленням документів відділу освіти, молоді та спорту та закладами освіти відділу освіти, молоді та спорту   територіальної громади з питань господарської дiяльностi.

 Здійснює контроль з питання використання та стану приміщень, які надаються в оренду закладами освіти відділу освіти, молоді та спорту   територіальної громади.

 Забезпечує підготовку документів на розгляд тендерного комітету відділу освіти з питань закупiвлi товарів, робіт i послуг за бюджетні кошти.

Забезпечує виконання наказів Мiнiстерства освіти i науки, молоді та спорту України, відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради, рішення міської ради, інструктивних матерiалiв з питань охорони праці, цивільного захисту, приписів opганів державного нагляду.

Організовує роботу закладів освіти відділу освіти, молоді та спорту  об’єднаної територіальної громади щодо виконання організаційно -технiчних заходів впровадження державної системи стандартів безпеки праці.

Здійснює контроль за дотриманням норм i правил з охорони праці  та цивільного захисту в освітніх закладах, які перебувають в управлінні відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради, своєчасним проведенням iнструктажiв та вiдповiдним оформленням їх у журналах peєcтpaції.

Здійснює контроль за технічним станом устаткування, встановленого в навчально-виховних закладах (котельні, кухонне обладнання, верстати, механізми, інструменти), предметами конторського облаштування.

Відповідає за органiзацiю роботи з охорони праці та цивільного захисту та щодо забезпечення протипожежної безпеки у відділі освіти, молоді та спорту.

Розподіляє оперативні завдання і доручення працівникам господарської групи відповідно до їх кваліфікації, забезпечує взаємозаміну при відсутності працівника.

Організовує транспортування, забезпечення, постачання продуктів харчування у школи та дитячі садочки  об’єднаної територіальної громади.

ІІ. Організація роботи відділу

Початок роботи відділу освіти: 08-00.

Закінчення роботи відділу освіти: 17-15.

Тривалість робочого дня у п’ятницю: до 16-00.

Напередодні святкових днів тривалість робочого часу скорочується на одну годину.

Вхідна та вихідна кореспонденція приймається та відправляється секретарем відділу освіти, молоді та спорту в усі дні тижня упродовж робочого дня. Відправлення вихідної кореспонденції – щодня до 12-00.

 

 

 

ІІІ. Графік особистого прийому громадян

 

Посада

Дні прийому

години

Начальник

понеділок

8.00 – 13.00

 

середа

14.00 – 17.15

 

четвер

9.00 – 13.00

Головний бухгалтер

понеділок

8.00 – 13.00

 

вівторок

14.00 – 17.15

 

п’ятниця

9.00 – 13.00

Начальник групи централізованого господарського обслуговування

понеділок

13.00 – 17.15

 

вівторок

14.00 – 17.15

 

п’ятниця

9.00 – 13.00

ІV. Контроль за розпорядчими документами  та дорученнями начальника відділу освіти, молоді та спорту

 

 1. Вхідна документація щоденно реєструється та подається начальнику відділу для прийняття управлінського рішення, контроль здійснюється відповідно до резолюції начальника (секретар).
 2. Питання підготовки та послідуючого контролю за рішенням колегії покладається на спеціалістів відділу освіти, молоді та спорту згідно з функціональними обов’язками.
 3. Підготовку доручень начальника відділу, даних на нарадах керівників закладів освіти, контроль за їх виконанням та підготовку інформації про їх реалізацію на наступній нараді здійснюють головний спеціаліст відділу та провідний спеціаліст відділу відповідно до функціональних обов’язків.
 4. Ведення протоколів колегій, нарад керівників ЗДО, ЗЗСО,ЗПО оформлення та контроль за виконанням доручень начальника відділу здійснюють  спеціалісти відділу.
 5. Поточні питання управлінського та виробничого характеру постійно аналізуються спеціалістами відділу, які при необхідності подають пропозиції начальнику для прийняття відповідних рішень.
 6. Циклограма щомісячної діяльності

№ з/п

Заходи

Відповідальні

Циклограма проведення

1.

Апаратні наради

 

Начальник

Щопонеділка

2.

Засідання колегії відділу 

 

Начальник

Секретар колегії

6 разів на рік

3.

Наради з  керівниками закладів освіти

 

Начальник

6 разів на рік

4.

Дні відділу в закладах освіти

 

Спеціалісти, методисти методичної служби

січень - грудень  року (за окремим планом)

5.

Засідання атестаційної комісії з атестації педагогічних працівників при відділі освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради

Голова атестаційної комісії

 

квітень, жовтень

а також за потребою

6.

Робота зі зверненнями громадян

Юрист

постійно

7.

Засідання експертної комісії відділу освіти, молоді та спорту

Голова комісії

лютий

8.

Семінари-практикуми: керівників закладів загальної середньої  та позашкільної освіти; заступників з

навчально-виховної роботи; директорів закладів дошкільної освіти

Начальник,

Спеціалісти, методисти

за окремим планом

VІ. Розгляд питань на засіданні колегії відділу

 

Місяць

Питання, що розглядатимуться

Відповідальний

Викон.

Лютий

1.      Про виконання Програми розвитку та удосконалення організації харчування у закладах освіти Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік у 2020 році.

2.      Про створення умов для збереження здоров’я та фізичного розвитку дітей  у закладах освіти

3.       Про підвищення якості шкільної математичної освіти через формування активного освітнього процесу

4.      Про виконання рішень попередньої колегії.

Блюма А.І.

Карман Р.М.

 

Мудра Л.

Лозан Л.

 

Квітень

1.      Про забезпечення  кваліфікованого супроводу дітей з особливими освітніми потребами

2.      Про виконання Програми розвитку позашкільної освіти Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2021 роки.

3.      Про стан функціонування офіційних веб-сайтів закладів  освіти

4.      Про виконання рішень попередньої колегії.

 

Карман Р.М.

Вдовиченко І.В.

Лозан Л.М.

Мудра Л.

 

Червень

1.    Про виконання у закладах освіти  Тальнівської міської територіальної громади  комплексних заходів з протипожежної безпеки

2.   Про виконання Комплексної Програми «Освіта  Тальнівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки»  у 2021 роц

 3.  Про стан додержання вимог чинного законодавства щодо соціального захисту дітей пільгових категорій.

       4. Про виконання рішень попередньої колегії.

Блюма А.І.

 

Карман Р.М

спеціалісти

 

Мудра Л.

 

Серпень

1. Про підсумки оздоровлення дітей у 2021 році.

2. Аналіз результативності здобувачів освіти на ЗНО у 2021 році

3.Про стан підготовки  закладів освіти до роботи у 2021-2022  навчальному році та осінньо – зимовий період.

4. Про виконання рішень попередньої колегії.

Карман Р.М.

Лозан Л.М.

Коваленко О.А.

 

 

 

Жовтень

1.      Про підсумки проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році

2.      Про виконання  Програми правової освіти населення Тальнівської міської  територіальної громади на 2021-2025 роки у 2021 році.

3.      Про виконання  Програми  впровадження у закладах освіти Тальнівської міської ради Нової української школи на 2019-2022 роки у 2021 році.

4.       Про організацію діяльності психологічної служби з удосконалення психологічного супроводу освітнього процесу.

5.      Про виконання рішень попередньої колегії.

Карман Р.М.

Лозан Л.М.

 

Бурлака С.І.

 

 

 

 

Грудень

1.      Про виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту в Тальнівській міській територіальній громаді на 21 рік  у 2021 році.

2.      Про виконання Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді в Тальнівській міській територіальній громаді на 2021-2022 роки у 2021  році.

3.      Про затвердження плану роботи відділу освіти на 2022 рік.

4.      Про підсумки роботи зі зверненнями громадян

5.      Про виконання рішень попередньої колегії.

Карман Р.М.

Спеціалісти

Методисти

 

VІІ. Організаційно-дорадчі заходи відділу

№ пп

Дата

Категорія

Питання

Відповідальний за проведення

Відмітка про вик.

Наради:

1.       
Cічень
Наради при начальникові відділу освіти, молоді та спорту

1. Про підсумки фінансово-господарської роботи відділу у 2020 році.

2. Про підсумки роботи відділу за січень місяць та завдання на лютий

3. Стан виконавської дисципліни, своєчасність та якість підготовки інформацій і звітів;

5. Різне.

Керівники структурних підрозділів Спеціалісти

 

2.       
Лютий
Наради при начальникові відділу освіти, молоді та спорту

1. Про охоплення дітей дошкільною освітою.

2.Про стан відвідування здобувачами освіти закладів освіти.

3. Про потребу закладів освіти у додаткових коштах на покращення матеріально – технічної бази.

4. Про проведенням опалювального сезону у закладах освіти.

5. Про підсумки роботи відділу за лютий місяць та завдання на березень

Керівники структурних підрозділів Спеціалісти

 

3.       
Березень
Наради при начальникові відділу освіти, молоді та спорту

1. Про підсумки районної виставки ППД «Інноваційний пошук освітян Тальнівщини» та про проведення організаційних заходів щодо участі в обласній виставці ППД .

2. Про проведення військово-патріотичної гри «Сокіл-Джура»

3. Про підсумки роботи відділу за лютий місяць та завдання на березень

Керівники структурних підрозділів Спеціалісти

 

4.       
Квітень
Наради при начальникові відділу освіти, молоді та спорту

1.      Аналіз стану організації харчування дітей пільгових категорій закладів загальної середньої освіти.

2.      Аналіз відвідування та виконання норм харчування у закладах дошкільної освіти за І квартал.

3.      Про організацію проведення ДПА

4.      Про проведення навчально-польових зборів.

5.      Про закінчення навчального року.

6.      Про підсумки роботи відділу за квітень місяць та завдання на травень

Керівники структурних підрозділів Спеціалісти

 

5.       
Травень
Наради при начальникові відділу освіти, молоді та спорту

1. Про проведення заходів, присвячених  Дню захисту дітей

2. Про організацію оздоровлення дітей у літній період.

3. Про роботу закладів дошкільної освіти влітку.

4. Про підсумки роботи відділу за травень місяць та завдання на червень

Керівники структурних підрозділів Спеціалісти

 

6.       
Червень
Наради при начальникові відділу освіти, молоді та спорту

1.      Про підготовку закладів освіти до нового навчального року.

2.      Про хід оздоровчої кампанії.

3.      Про підсумки роботи відділу за травень місяць та завдання на червень

Керівники структурних підрозділів Спеціалісти

 

7.       
Липень
Наради при начальникові відділу освіти, молоді та спорту

1.      Про здійснення попереднього набору учнів до 1 та 10 класів та їх комплектація.

2.      Про стан підготовки закладів освіти до нового навчального року.

Керівники структурних підрозділів Спеціалісти

 

8.       
Серпень
Наради при начальникові відділу освіти, молоді та спорту

1.      Про здійснення тарифікації педагогічних кадрів.

2.      Аналіз забезпеченості закладів освіти педагогічними кадрами.

Керівники структурних підрозділів Спеціалісти

 

9.       
Вересень
Наради при начальникові відділу освіти, молоді та спорту

1.      Про стан контролю та керівництва у закладах освіти.

2.      Про організацію методичної роботи у 2021 – 2022 навчальному році.

3.      Про формування мережі гуртків закладів позашкільної освіти.

Керівники структурних підрозділів Спеціалісти

 

10.   
Жовтень
Наради при начальникові відділу освіти, молоді та спорту

1.      Про організацію та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.

2.      Про організацію медичного обслуговування дітей та результати  обстеження працівників  закладів освіти.

Керівники структурних підрозділів Спеціалісти

 

11.   
Листопад
Наради при начальникові відділу освіти, молоді та спорту

1.      Про моніторинг ефективності  використання енергоресурсів закладами освіти.

2.      Про банк  даних на дітей соціально незахищених категорій

Керівники структурних підрозділів Спеціалісти

 

12.   
Грудень
Наради при начальникові відділу освіти, молоді та спорту

1.      Про забезпеченість  закладів освіти комп’ютерною технікою.

2.      Про проведення у закладах освіти новорічних ранків.

Керівники структурних підрозділів Спеціалісти

 

13.   
Січень
Директори ЗДО

Підсумки  моніторингу щодо організації харчування в ЗДО у 2020 році;

Про стан функціонування офіційних сайтів  закладів дошкільної освіти

 

 

14.   
Лютий
Директори ЗДО

 Про підсумки статистичної звітності за формою 85-К за 2020 рік.

Про стан управлінської діяльності щодо нормативності ведення ділової документації у закладах дошкільної освіти

 

Карман Р.М.

Лозан Л.М.

 

15.   
Березень
Директори ЗДО

Про виконавську дисципліну керівників закладів дошкільної освіти.

Ознайомлення з нормативними та розпорядчими документами в галузі освіти.

Про організацію належних санітарно – гігієнічних умов утримання дітей в ЗДО у весняний період

Карман Р.М.

Лозан Л.М.

Блюма А.І.

 

 

16.   
Квітень
Директори  ЗДО

Про стан відвідування дітьми закладів дошкільної освіти.

 Про організацію роботи ЗДО в підготовці до літнього періоду.

Про стан роботи дошкільних навчальних закладів з протипожежної безпеки та охорони праці.

Карман Р.М.

Лозан Л.М.

Блюма А.І.

 

 

17.   

Травень

Директори ЗДО

Про підготовку  закладів дошкільної освіти до роботи в оздоровчий період.

Про організаційну роботу з попередження дитячого травматизму під час оздоровчого періоду.

Про  підготовку закладів до нового навчального року.

Про проведення  щорічного звіту директорів.

Карман Р.М.

Лозан Л.М.

 

 

18.   

Червень

Директори ЗДО

Про підсумки науково-методичної роботи з педагогічними працівниками  закладів дошкільної освіти  у 2020 -2021 навчальному році.

Про планування роботи  закладів дошкільної освіти  на 2021/2022 навчальний рік.

 

 

19.   

Серпень

 

Директори ЗДО

Про проведення тарифікації на 2021-2022 навчальний рік.

Про результати підготовки закладів дошкільної освіти до нового навчального року.

 Про підсумки проведення звітування керівників закладів дошкільної освіти у 2020-2021 навчальному році.

Про організований початок 2021-2022 року

Про організацію роботи закладів дошкільної освіти з охорони праці в 2021/2022 навчальному році.

Про організацію методичної роботи з педпрацівниками  закладів дошкільної освіти  у 2021-2022 навальному році

Карман Р.М.

Нестеренко А.Ю.

Лозан Л.М.

 

 

20.   

Вересень

Директори ЗДО

Про підсумки проведення літнього оздоровчого періоду в закладах дошкільної освіти.

 Про нормативно-правове та навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в закладах дошкільної освіти у 2021-2022 навчальному році.

Про організацію роботи щодо атестації педагогів.

 

 

21.   
Жовтень
 Директори ЗДО

Про організацію контролю освітнього процесу.

Про результати проведення обліку дітей дошкільного віку від 0 до 6 років та заходи щодо охоплення їх якісною дошкільною освітою.

Про організацію роботи щодо забезпечення готовності закладу дошкільної освіти до роботи в осінньо-зимовий період та створення умов для безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу

Карман Р.М.

Лозан Л.М.

Коваленко О.А.

 
22.   
Листопад
Директори ЗДО

Про стан функціонування офіційних сайтів закладів дошкільної освіти.

Про організацію харчування в ЗДО.

Ознайомлення з нормативними та розпорядчими документами в галузі освіти.

Про стан відвідування дітьми ЗДО.

Карман Р.М.

Лозан Л.М.

Блюма А.І.

 
23.  .
Грудень
 Директори ЗДО

Про заходи щодо посилення пожежної безпеки під час роботи закладів дошкільної освіти в зимовий період.

Про підготовку та організацію Новорічних та Різдвяних свят у закладах дошкільної освіти

Карман Р.М.

Лозан Л.М.

Блюма А.І.

 
24.   
Січень
Директори ЗЗСО та ПО

Про реєстрацію та проведення пробного ЗНО.

Про виконання закладами освіти заходів з енергозбереження.

Про організацію роботи з військово-патріотичного виховання у 2021 році.

Карман Р.М. спеціалісти

 
25.   
Лютий
Директори ЗЗСО та ПО

Про організацію проведення спортивно-масових заходів із здобувачами освіти у закладах загальної середньої освіти у ІІ півріччі 2020/2021 н.р.

Про реєстрацію на ЗНО.

Карман Р.М. спеціалісти

 
26.   
Березень
Директори ЗЗСО та ПО

Про організацію ремонтних робіт у закладах освіти та зміцнення матеріально – технічного забезпечення.

Про порядок видачі документів про базову і повну загальну середню освіту у закладах загальної середньої освіти.

Забезпечення прозорості та інформаційної відкритості закладів освіти.

Карман Р.М. Коваленко О.А.

спеціалісти.

 
27.   
Квітень
Директори ЗЗСО та ПО

Про порядок та особливості організованого закінчення навчального року, проведення ДПА та підсумкових контрольних робіт.

Про документування управлінської інформації в закладах освіти

Карман Р.М. спеціалісти

 
28.   
Травень
Директори ЗЗСО та ПО

Про організацію ремонтних робіт у закладах освіти та зміцнення матеріально-технічного забезпечення.

Про  роботу  пришкільних таборів відпочинку з денним перебуванням дітей влітку.

Карман Р.М.

Коваленко О.А.

спеціалісти

 
29.   
Червень
Директори ЗЗСО та ПО

Про порядок  формування  навчальних планів.

Про формування перспективної мережі закладів освіти  та їх підготовку до 2021/2022 навчального року.

Карман Р.М. спеціалісти

 
30.   
Серпень
Директори ЗЗСО та ПО

Про проведення тарифікації педагогічних працівників.

Про результати підготовки закладів освіти до нового навчального року

Про підсумки оздоровлення та відпочинку здобувачів освіти.

Про організований початок навчального року.

Карман Р.М.

 Нестеренко А.Ю.

спеціалісти

 

 
31.   
Вересень
Директори ЗЗСО та ПО

Про стан кадрового забезпечення у закладах освіти.

Про організацію навчання дітей із особливими освітніми потребами

Про підсумки набору учнів до 1-х та 10-х класів у 2021/2022 н.р.

Про організацію харчування в закладах освіти.

Карман Р.М.

спеціалісти

 
32.   
Жовтень
Директори ЗЗСО та ПО

Про підготовку закладів освіти до осінньо – зимового періоду.

Про атестацію педагогічних працівників.

Про організацію роботи з охорони праці у закладах освіти.

Про проведення конкурсу „Учитель року-2022”

Карман Р.М. Коваленко О.А.

спеціалісти

 
33.   
Листопад
Директори ЗЗСО та ПО

Про організацію та проведення ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.

Про заходи щодо посилення пожежної безпеки в закладах освіти під час роботи в осінньо-зимовий період.

Про відповідальність керівників закладів освіти за правильність заповнення документів про освіту, класних журналів, особових справ, алфавітних книг, табелів успішності, книг видачі документів про освіту.

Карман Р.М.

Блюма А.І.

спеціалісти

 
34.   
Грудень
Директори ЗЗСО та ПО

Про умови участі в конкурсі на кращу серію цифрових ресурсів.

Про дотримання правил безпеки під час проведення новорічних ранків та безпеку життєдіяльності здобувачів освіти у канікулярний період.

Про управлінську діяльність керівника щодо забезпечення якості освіти.

Про підсумки виконання кошторису за 2021 рік та планування видатків на 2022 рік.

Карман Р.М.

Блюма А.І.

Нестеренко А.Ю.

спеціалісти.

 
Семінари:

 

 

Вересень

Директори ЗЗСО

 Семінар – практикум «Інноваційні процеси в сучасній школі. Підвищення інформаційно – комунікаційної  компетентності на основі акмеологічних технологій управління».

 

Мудра Л.М.

методисти

 
 

Квітень

Директори   ЗДО

Семінар – практикум « Розвиток та реалізація професійної  творчості вихователя ЗДО»

Лозан Л.М.

 
 

Жовтень

Заступники директорів з НВР

Семінар – практикум «Підвищення професійної компетентності заступника директора  в умовах модернізації  та демократизацї освіти»

Методисти

Мудра Л.М.

 

 
 

Листопад

Директори   та вихователі – методисти ЗДО

Семінар-практикум «Використання  інформаційно- комунікаційних технологій в освітньому процесі закладу дошкільної освіти».

Лозан Л.М.

 
 

Грудень

Заступники директорів з виховної роботи

Семінар-практикум «Форми спільної роботи закладу і батьківської громадськості»

методисти

Лобунець І.В.

 
 

 

 

 Засідання методичної ради методичної служби відділу освіти, молоді та спорту

 

 
 

Лютий

Склад методичної ради

1.Презентація педагогічних ідей та творчих знахідок педагогів громади.

2. Про схвалення кращого педагогічного досвіду освітян громади.

3. Шляхи вдосконалення  викладання математики , підвищення мотивації до вивчення та  якості математичних компетентностей у здобувачів освіти.

Карман Р.М.

Лабза Л.І

Мудра Л.М.

 

 
 

Травень

Склад методичної ради

1. Інноваційні підходи у викладанні математики, оновлений зміст навчання у початковій школі.

2. Про проведення огляду веб- сайтів закладів освіти

3. Про курсову підготовку та атестацію педагогічних працівників у 2020/2021 н.р.

Карман Р.М.

Бурлака С.І.

Мудра Л.М.

Лабза Л.І.

 
 

Серпень

Склад методичної ради

1 Про організацію науково-методичної роботи у 2021/2022 н.р.

2. Про затвердження планів роботи методичних об’єднань, творчих груп, семінарів - практикумів на 2021 / 2022 навчальний рік.

3. Про організацію діяльності педагогічних колективів по реалізації програм дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності

Карман Р.М.

Лабза Л.І.

Мудра Л.М.

 

 
 

Грудень

Склад методичної ради

1.       Про організацію індивідуального та інклюзивного навчання у закладі ЗСО

2.       Про розвиток учнівського самоврядування, використання нових форм реалізації виховного потенціалу молодіжного руху, розвиток волонтерського руху.

3.       Про участь педагогічних працівників у фахових конкурсах та організацію роботи з обдарованими учнями

Карман Р.М.

Лобунець І.В.

Лабза Л.І.

Мудра Л.М.

 

 

 

VІІІ. Контрольно-аналітична діяльність відділу

№ пп

Дата

Захід

Місце проведення

Відповідальний

Узагальнен-ня, управлінське рішення

Відм.

про викон.

Питання, що будуть вивчатися, надання практичної допомоги:

                     

1.     

січень

Моніторинг стану безпеки життєдіяльності та охорони праці в закладах освіти

 

Заклади освіти

 

Блюма А.І.

Доповідна записка

 

2.     

січень

Забезпечити підготовку до погодження нормативів споживання енергоносіїв закладами загальної середньої освіти на 2021 рік.

Відділ

Заклади освіти

Коваленко О.А.

лист

 

3.     

січень

Моніторинг відвідування та стану

захворюваності дітей  у  закладах дошкільної освіти за 2020 рік

Заклади дошкільної освіти

Лозан Л.М.

довідка

 

4.     

січень

Моніторинг виконання  у 2020 році Програми розвитку та удосконалення організації харчування у закладах освіти Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік

Відділ

Заклади освіти

Блюма А.І.

довідка

 

5.     

січень

Моніторинг якості освітніх послуг у ЗЗСО

Відділ

Заклади освіти

Методисти

 

довідка

 

6.     

лютий

Формування переліку першочергових ремонтних робіт у закладах освіти на 2021 рік

Відділ

Заклади освіти

Коваленко О.А.

лист

 

7.     

лютий

Моніторинг   стану роботи з профілактики правопорушень у 2020/2021 навчальному році у закладах освіти.

Заклади загальної середньої освіти

 

Лабза Л.І.

Наказ відділу

 

8.     

березень

Підготовка документів щодо атестації педагогічних працівників закладів освіти, поданих до атестаційної комісії при відділі освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради

Заклади освіти

Секретар атестаційної комісії

 

Довідка

 

9.     

Упродовж року

Виїзди у  заклади освіти  для розгляду звернень та надання методичної допомоги

Відділ

Карман Р.М.

Шеремета З.В.

Спеціалісти, методисти

Довідка або

інформування

 

10. 

Березень - серпень -

Моніторинг виконання норм харчування у закладах освіти за І та ІІ квартали

Заклади освіти

Блюма А.І

Наказ відділу

 

11. 

квітень

Про організацію медичного забезпечення і зміцнення здоров’я дітей в закладах загальної середньої освіти

Заклади загальної середньої освіти

Блюма А.І.

Наказ відділу

 

12. 

квітень

Участь у засіданні атестаційної комісії при відділі та підведення підсумків атестації педагогічних працівників

 

За потребою

Карман Р.М.

Лозан Л.М.

Протокол засідання комісії, наказ відділу

 

13. 

квітень

Про виконання Програми «Інформатизація та комп’ютеризація освіти Тальнівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки»    у 2020-2021 навчальному році

Відділ

Заклади освіти

спеціалісти

Довідка

 

14. 

квітень

Про підготовку до організованого проведення оздоровлення дітей у 2021 році

Відділ

Заклади освіти

Лозан Л.М.

 

Довідка

 

15. 

травень

Збір та підготовка нагородних матеріалів до засідання нагородної комісії з метою висунення кандидатури на відзначення Почесними грамотами ДОН

Відділ

Заклади освіти

Дідковська В.М.

 

 

Протокол нагородної комісії, клопотання на УОН

 

16. 

травень

Щодо підготовки закладів освіти до нового навчального року та роботи в опалювальний період 2021-2022 року. 

Контроль за проведенням ремонтно-будівельних робіт в закладах освіти.

Відділ

Заклади освіти

Спеціалісти

Коваленко О.А.

Наказ відділу

 

17. 

травень

Моніторинг виконання Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді у Тальнівській міській об’єднаній територіальній громаді у 2020-2021 навчальному році

Відділ

Заклади освіти

Спеціалісти

 

Довідка

 

18. 

травень

моніторинг профілактичної роботи з попередження дитячого травматизму

Заклади освіти

Блюма А.І.

Наказ відділу

 

19. 

Червень

Вибірковий контроль за проведенням ремонтно-будівельних робіт у закладах освіти

Заклади освіти

Коваленко О.А.

інформування

 

20. 

Червень

Вивчення стану організації оздоровлення і відпочинку дітей у закладах освіти

Відділ

Заклади освіти

Спеціалісти

.

довідка

 

21. 

червень

Збір матеріалів щодо нагородження педагогічних працівників відомчими відзнаками МОНУ до Дня працівників освіти

Відділ

Дідковська В.І.

Протокол нагородної комісії, клопотання на УОН

 

22. 

Червень

Аналіз формування учнівського контингенту

Заклади освіти

Спеціалісти

інформування

 

23. 

Липень

 

Збір та підготовка нагородних матеріалів до засідання нагородної комісії з метою висунення кандидатури на відзначення Премією ВРУ                                                                                                         

Відділ

Заклади освіти

Дідковська В.М.

 

Протокол нагородної комісії, клопотання на УОН

 

24. 

липень

 

 

 

 

Збір та підготовка нагородних матеріалів щодо нагородження педагогічних працівників відомчими відзнаками до Дня працівників освіти

Відділ

заклади освіти

Дідковська В.М.

 

Протокол засідання нагородної комісії, наказ відділу, клопотання до УОН

 

25. 

липень

Збір та підготовка нагородних матеріалів щодо нагородження педагогічних працівників обласною премією ім. О.А. Захаренка

Відділ

Заклади освіти

Дідковська В.М.

 

Протокол засідання нагородної комісії,

клопотання до УОН

 

26. 

липень

Контроль за підготовкою закладів освіти до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років.

Відділ

Заклади освіти

Коваленко О.А.

інформування

 

27. 

серпень

Аналіз формування контингенту вихованців ЗДО

Заклади дошкільної освіти

Лозан Л.М.

Довідка на нараду

 

28. 

серпень

Стан підготовки закладів освіти до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період.

Участь у роботі комісій з перевірки готовності закладів освіти до нового навчального року.

 

Заклади освіти

Начальник групи по централізованому обслуговуванню

 

Акти

Довідка

 

29. 

серпень

Моніторинг результативності учнів на ЗНО у 2021 році

Відділ

Заклади освіти

Спеціалісти

довідка

 

30. 

серпень

Збір матеріалів щодо призначення стипендії  Тальнівської міської ради обдарованим дітям закладів освіти громади та одноразової виплати кращим спортсменам та вихованцям позашкільних закладів

Відділ

Спеціалісти

 

Протокол

 

31. 

серпень

Моніторинг проведення літньої оздоровчої кампанії

Відділ

Заклади освіти

Спеціалісти

Довідка

 

32. 

вересень

Моніторинг працевлаштування випускників ЗЗСО

 

Відділ

 ЗЗСО

Спеціалісти

 

інформування

 

33. 

вересень

Формування складу атестаційної комісії при відділі на 2021-2022 навчальний рік

відділ

Спеціалісти

Наказ відділу

 

34. 

вересень

Моніторинг укомплектованості закладів освіти педагогічними кадрами

Заклади освіти

Дідковська В.М.

Доповідна записка

 

35. 

вересень

 

Про порядок атестації педагогічних працівників закладів освіти.

 

відділ

Спеціалісти

Наказ відділу

 

36. 

вересень

Стан організації роботи з охорони праці та пожежної безпеки в закладах освіти

Заклади освіти

Блюма А.І.

Наказ відділу

 

37. 

 

Засідання комісії з питань нагородження педагогічних працівників відомчими відзнаками до Дня працівників освіти.

Відділ

Дідковська В.М.

Протокол засідання нагородної комісії

 

38. 

жовтень

Моніторинг  виконання Програми правової освіти населення  Тальнівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки у 2021 році

 

Відділ

Спеціалісти

довідка

 

39. 

жовтень

Затвердження списків педагогічних працівників, які атестуються атестаційною комісією при відділі

Атестаційна комісія відділу

Секретар атестаційної коміс

Протокол засідання комісії

 

40. 

жовтень

Складення графіка роботи атестаційної комісії при відділі

Атестаційна комісія відділу

Секретар атестаційної комісії

Протокол засідання комісії

 

41. 

жовтень

Про моніторинг виконання Програми впровадження у закладах освіти Тальнівської міської ради Нової української школи на 2019-2022 роки у 2021 році

Заклади освіти

Спеціалісти

Бурлака С.І.

довідка

 

42. 

листопад

Про попередження інфекційних захворювань в закладах освіти Тальнівської міської ради

Заклади освіти

Блюма А.І.

інформування

 

43. 

листопад

Моніторинг виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту в Тальнівській міській об’єднаній територіальній громаді на 2022 рік

Заклади освіти

Дитячо – юнацька спортивна школа

Громадські спортивні організації

Спеціалісти

 

Довідка

 

44. 

листопад

Моніторинг виконання запланованих обсягів ремонтних робіт у 2021 році.

Відділ

Заклади освіти

Начальник групи по централізованому обслуговуванню

інформування

 

45. 

листопад

Збір матеріалів щодо призначення стипендії голови обласної державної адміністрації обдарованим дітям області

відділ

Спеціалісти

Клопотання УОН

 

46. 

грудень

Постійний оперативний контроль за станом опалення закладів освіти

Відділ

Заклади освіти

Начальник групи по централізованому обслуговуванню

інформування

 

47. 

грудень

Формування графіку відпусток працівників відділу, керівників закладів освіти

відділ

Дідковська В.М

Графіки відпусток

 

48. 

грудень

Аналіз нагородження працівників закладів освіти

Відділ

Дідковська В.М.

Доповідна записка

 

Звітність:

№п/п

Захід

Відповідальний

Термін виконання

 

Узагальнення, управлінське рішення
Відмітка про виконання
 1.  

Звіт про чисельність працюючих та військовозобов’язаних які заброньовані згідно з переліком посад та професій

Дідковська В.М.

Січень

УОН,  військомати

Звіт за підписом начальника відділу за погодженням з військоматом

 1.  

Інформація про хід виконання розпорядження обласної державної адміністрації від 05.03.2008 № 55 „Про заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення“

Шеремета З.В.

До 05.01.2021

УОН

Інформація за підписом начальника відділу

 1.  

Інформація про хід виконання розпорядження обласної державної адміністрації від 05.03.2008 № 55 „Про заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення“

Шеремета З.В.

До 05.07.2021

УОН

Інформація за підписом начальника відділу

 1.  

Збір та узагальнення державної статистичної звітності по закладах загальної середньої освіти

 

 

 

Спеціалісти .

 

 

 

 

Згідно з планом здачі статистичних робіт

 

 

 

УОН

 

 

 

За формою встановленого зразка за підписом начальника відділу

 1.  

Збір та узагальнення оперативної інформації про стан виплати у закладах освіти громади заробітної плати

Нестеренко А.Ю.

щоп’ятниці

УОН

За формою встановленого зразка за підписом начальника відділу

 1.  

За поданнями закладів освіти внесення змін до загального і спеціального фондів місцевого бюджету

Нестеренко А.Ю.

протягом року

Фінансове управління

За формою встановленого зразка за підписом начальника відділу

 1.  

Збір  та узагальнення оперативної звітності щодо оренди та використання матеріально-технічної бази

Нестеренко А.Ю.

щоквартально до 5 числа

УОН

За формою встановленого зразка за підписом начальника відділу

 1.  

Забезпечення згідно з кошторисними призначеннями  своєчасного перерахування коштів  обласного та державного бюджетів підвідомчим установам  

Нестеренко А.Ю.

щомісячно  (по мірі реєстрації видатків навчальних закладів в органах ГУДКСУ)

Заклади освіти

Звіти за встановленою формою за підписом начальника  відділу

 1.  

Збір та узагальнення оперативної звітності щодо використання енергоносіїв закладами освіти

Коваленко О.А.

щомісячно до 5 числа

РЕМ

Інформація за підписом начальника  відділу

 1.  

Доведення до   закладів освіти лімітів фінансування на 2021 рік

Нестеренко А.Ю.

 

 

У 10-денний термін після затвердження відповідного бюджету

 заклади освіти

Узагальнений аналіз

 1.  

Розробка показників та затвердження в установленому порядку кошторису на утримання централізованої бухгалтерії, централізованої господарської групи, методичної служби відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради

Нестеренко А.Ю.

у 30 денний термін після затвердження  бюджету

ГУДКС

За формою встановленого зразка за підписом начальника відділу

 1.  

Прийняття та узагальнення  фінансової та бюджетної звітності по обласному та державному бюджетах

Нестеренко А.Ю.

щоквартально до 15 числа,

за окремими звітами – щомісячно

ГУДКС

 УОН

За формою встановленого зразка за підписом начальника відділу

 1.  

Звітування з праці за формою
№ 1-ПВ

Нестеренко А.Ю.

щомісячно до 7 числа,

щоквартально до 7 числа,

Держстат

За формою встановленого зразка за підписом начальника відділу

 1.  

Збір та узагальнення оперативної звітності щодо використання освітньої субвенції  та субвенції  на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

 

Нестеренко А.Ю.

щомісячно до 10 числа

 

УОН

За формою встановленого зразка за підписом начальника відділу

 

Січень

 

 

 

 

 1.  

Інформація про стан мережі закладів дошкільної освіти станом на 01.01

Лозан Л.М.

До 20.01

УОН

Інформація за підписом начальника

 1.  

Оприлюднення додатків до річного плану закупівель відділу освіти, молоді та спорту

Нестеренко А.Ю.

до 30.01

ГУДКС 

Звіт за встановленою формою за підписом голови тендерного комітету

 1.  

Узагальнити  виконання за 2020 рік  показників  плану по мережі, штатах і контингентах по закладах освіти

Нестеренко А.Ю.

до 30.01

 

УОН

Звіт за встановленою формою за підписом начальника відділу

 1.  

Збір та узагальнення даних щодо фактично нарахованої заробітної плати  працівників закладів освіти

Нестеренко А.Ю.

до 10 числа

УОН

Звіт за встановленою формою за підписом начальника відділу

 1.  

Збір та узагальнення оперативної інформації щодо організації підвозу дітей  та педагогічних працівників сільської місцевості станом на 01.01.2021

спеціалісти

до 10.01

 УОН

Узагальнений аналіз

 

Лютий

 

 

 

 

 1.  

Збір та узагальнення статистичної звітності за формою №1-ПЗ „Зведений звіт  позашкільних закладів освіти ” станом на 01.01.2021

Спеціалісти

 

 

 

до 15.02

УОН

Звіт за встановленою формою за підписом начальника відділу

  1.  

Збір та узагальнення статистичної звітності за формою № 1-ПО „Зведена таблиця показників з праці” за 2020 рік

Нестеренко А.Ю.

до 15.02.

УОН

Звіт за встановленою формою за підписом начальника відділу

 1.  

Збір та узагальнення даних щодо фактично нарахованої заробітної плати  працівників закладів освіти

Нестеренко А.Ю.

до 10 числа

УОН

Звіт за встановленою формою за підписом начальника відділу

 1.  

Звіт про діяльність закладів дошкільної освіти за 2020 рік (форма 85 -к)

Лозан Л.М.

До 15.02

Управління статистики

 

УОН

Звіт за встановленою формою за підписом начальника відділу

 1.  

Розробка показників  плану по мережі, штатах і контингентах по закладах освіти на 2021 рік

Нестеренко А,Ю.

 

до 20.02

 

УОН

Звіт за встановленою формою за підписом начальника відділу

 

Березень

 

 

 

 

 1.  

Збір та узагальнення даних щодо фактично нарахованої заробітної плати  працівників закладів освіти

. Нестеренко А.Ю.

до 10 числа

УОН

Звіт за встановленою формою за підписом начальника відділу

 

Квітень

 

 

 

 

 1.  

Збір та узагальнення даних щодо фактично нарахованої заробітної плати  працівників закладів освіти

Нестеренко А.Ю.

до 10 числа

УОН

Звіт за встановленою формою за підписом начальника відділу

 

Травень

 

 

 

 

 1.  

Збір та узагальнення показників до проекту державного бюджету  на 2021 рік

Нестеренко А.Ю.

до 20.05

УОН

Звіт за встановленою формою за підписом начальника відділу

 1.  

Збір та узагальнення даних щодо фактично нарахованої заробітної плати  працівників закладів освіти

Нестеренко А.Ю.

до 10 числа

УОН

Звіт за встановленою формою за підписом начальника відділу

 

Червень

 

 

 

 

 1.  

Збір  та узагальнення оперативної інформації про стан виплати відпускних та матеріальної допомоги  у закладах освіти  

Нестеренко А.Ю.

щодекадно

УОН

Інформація за підписом начальника відділу

 1.  

Збір та узагальнення  оперативної інформації щодо оптимізації мережі   закладів у 2021 році

Нестеренко А.Ю.

до 25.06

УОН

Інформація за підписом начальника відділу

 1.  

Збір та узагальнення даних щодо фактично нарахованої заробітної плати  працівників закладів освіти

Нестеренко А.Ю.

до 10 числа

УОН

Звіт за встановленою формою за підписом начальника відділу

 

Липень

 

 

 

 

 1.  

Збір  та узагальнення оперативної інформації про стан виплати відпускних та матеріальної допомоги на оздоровлення  у закладах освіти. 

Нестеренко А.Ю.

щодекадно

УОН

Інформація за підписом начальника відділу

 1.  

Збір та узагальнення даних щодо фактично нарахованої заробітної плати  працівників закладів освіти

Нестеренко А.Ю.

до 10 числа

УОН

Звіт за встановленою формою за підписом начальника відділу

 

Серпень

 

 

 

 

 1.  

Збір  та узагальнення оперативної інформації про стан виплати відпускних та матеріальної допомоги  у закладах освіти

Нестеренко А.Ю

до 25.08

УОН

Інформація за підписом начальника відділу

 1.  

Збір  та узагальнення інформації щодо  претендентів на призначення стипендій Президента України та інших державних стипендій на 2021-2022  навчальний рік

Спеціалісти

до 30.08

УОН

Інформація за підписом начальника відділу

 1.  

Збір та узагальнення даних щодо фактично нарахованої заробітної плати  працівників закладів освіти

Нестеренко А.Ю.

до 10 числа

УОН

Звіт за встановленою формою за підписом начальника відділу

 

Вересень

 

 

 

 

 1.  

Збір  та узагальнення інформації щодо  претендентів на призначення обласних стипендій на 2021-2022 навчальний рік

Спеціалісти .

до 05.09

УОН

Інформація за підписом начальника відділу

 1.  

Прийом первинної державної статистичної звітності за формою ЗНЗ-1 „Звіт денного  закладу освіти на початок 2021/2022 навчального року” та оперативної інформації щодо мережі закладів загальної середньої освіти

Спеціалісти

 

 

до 15.09

УОН

Оперативний звіт за встановленою формою за підписом начальника відділу

 1.  

Тарифікація працівників закладів освіти на 2021-2022 навчальний рік

 

Нестеренко А.Ю.

 

до 05.09

Заклади освіти

Звіт за встановленою формою за підписом начальника відділу

 1.  

Подача на розгляд  фінансового управління бюджетного запиту на 2022 рік по місцевому бюджету

 

Нестеренко А.Ю.

до 20.09

Фінансове управління

 

За формою встановленого зразка

 1.  

Підготовка оперативної інформації щодо організації підвозу дітей  та педагогічних працівників сільської місцевості

Спеціалісти .

до 20.09

УОН

Інформація за підписом начальника відділу

 1.  

Збір та узагальнення даних щодо фактично нарахованої заробітної плати  працівників закладів освіти

Нестеренко А.Ю.

до 10 числа

УОН

Звіт за встановленою формою за підписом начальника відділу

 1.  

Підготовка оперативної інформації про стан мережі закладів дошкільної освіти станом на 01.09.2021

Лозан Л.М.

До 28.09

УОН

Звіт за встановленою формою за підписом начальника відділу

 

Жовтень

 

 

 

 

 1.  

Узагальнення статистичної звітності за формою №76-РВК „Зведений звіт денних закладів освіти на  початок 2021/2022 навчального року” за типами навчальних закладів

Спеціалісти .

до 01.10

 

УОН

Звіт за встановленою формою за підписом начальника відділу

 1.  

Збір та узагальнення статистичної звітності за формою № Д-7-8 „Відомості про мови навчання та вивчення мови як предмета у ЗНЗ” за типами   закладів освіти

Спеціалісти

до 01.10.

УОН

Звіт за встановленою формою за підписом начальника відділу

 1.  

Збір та узагальнення даних щодо фактично нарахованої заробітної плати  працівників закладів освіти

Нестеренко А.Ю.

до 10 числа

УОН

Звіт за встановленою формою за підписом начальника відділу

 1.  

Збір та узагальнення статистичної звітності за формою №83-РВК „Зведений звіт про чисельність  і склад педагогічних працівників денних  закладів освіти станом на 1 жовтня 2021 року” за типами   закладів освіти

Дідковська В.М.

до 20.10

УОН

Звіт за встановленою формою за підписом начальника відділу

 1.  

Збір та узагальнення статистичної звітності за формою №Д-4 „Відомості про матеріальну базу денних загальноосвітніх навчальних закладів на початок 2021/2022 навчального року”

Спеціалісти

 

 

 

до 20.10

УОН

Звіт за встановленою формою за підписом начальника відділу

 1.  

Збір та узагальнення статистичної звітності за формою №Д-6 „Відомості  про групування денних освіти  за  кількістю вчителів, класів і учнів та про наповнюваність  класів учнями по закладах на початок 2021/2022 навчального року”

Спеціалісти

до 20.10

УОН

Звіт за встановленою формою за підписом начальника відділу

 

Листопад

 

 

 

 

 1.  

Узагальнення показників до програми соціально-економічного розвитку  на 2022 рік

Нестеренко А.Ю.

Спеціалісти

до 10.11

 

УОН

За формою встановленого зразка за підписом начальника  відділу

 1.  

Збір та узагальнення даних щодо фактично нарахованої заробітної плати  працівників закладів освіти

Нестеренко А.Ю.

до 10 числа

УОН

Звіт за встановленою формою за підписом начальника відділу

 

Грудень

 

 

 

 

 1.  

Збір та узагальнення статистичної звітності за формою №1-ЗСО „Звіт про продовження навчання  для здобуття повної середньої освіти випускниками 9-х класів закладів освіти у 2021/2022  навчальному році”

Спеціалісти

до 10.12

УОН

Звіт за встановленою формою за підписом начальника відділу

 1.  

Збір та узагальнення даних щодо фактично нарахованої заробітної плати  працівників закладів освіти

Нестеренко А.Ю.

 

до 10 числа

УОН

Звіт за встановленою формою за підписом начальника відділу

 1.  

Про виконання Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми

Спеціалісти .

До 15.12

УОН

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту ОДА

 

 1.  

 Про виконння плану заходів Міністерства освіти і

науки щодо протидії торгівлі людьми

Спеціалісти

Методисти

До 20.12; 20.06

УОН

 

 1.  

Постанова КМУ від 08.12.2006 №1686 „Про затвердження Державної типової програми реабілітації інвалідів“

Спеціалісти

Щоквартально до 01.12; 01.03, 01.06, 01.09

УОН

 

 1.  

Указ Президента України від 13.12.2016 „Про заходи, спрямовані на забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю“

Спеціалісти

 

20.06; 20.12

УОН

 

 1.  

Розпорядження Черкаської ОДА від 31.03.2016 №159 „Про підготовку та відзначення в області 100-річчя Української революції 1917-1921 років“

Спеціалісти

Методисти

01.12

УОН

 

 1.  

Постанова КМУ від 14.02.2017 № 88 «Про затвердження порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами»

Спеціалісти

Щоквартально до 10 числа

УОН

 

 1.  

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 №588 «Про порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»

Спеціалісти

За вимогою

УОН

 

 1.  

Доручення голови ОДА від 04.08.2015 №38-Д про сприяння проведенню заходів щодо психологічної підготовки сімей учасників АТО до повернення членів їх родин із зони АТО

Ткаченко О.М.

Щомісячно до

03 числа

УОН

 

 1.  

Розпорядження КМУ від 12.10.2011 № 1039-Р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні»

Спеціалісти

До 10.01; 10.07

УОН

 

 1.  

Розпорядження КМУ від 11.05.2017 №308-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України»

Спеціалісти

Щоквартально до 05 числа

УОН

 

 1.  

Указ Президента України від 25.10.2002 №948/2002 “Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання”

Спеціалісти

до 25 травня

УОН

 

 1.  

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 №359-р «Про затвердження плану заходів щодо медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників АТО»

Ткаченко О.М.

До 5 числа, щомісячно

УОН

 

 1.  

Розпорядження голови ОДА про літнє оздоровлення та відпочинок дітей, учнівської молоді

Спеціалісти

До 20 червня, липня, серпня; до 25 вересня

Управління у справах сім’ї, дітей та молоді ОДА

 

 1.  

Розпорядження КМУ від 09.08.2017 № 526-р «Про Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки»

Лабза Л.І.

До 01.02; 01.07

УОН

 

 1.  

Наказ МОНУ від 19.07.2016 №851 «Про введення в дію табеля термінових та строкових донесень МОНУ з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності»

 • Звіт про травматизм на виробництві серед працівників   закладів освіти
 • Звіт про травматизм під час освітнього процесу в   закладах освіти
 • Повідомлення про нещасні випадки

Блюма А.І.

До 01.03

 

До 10.02

 

Негайно протягом

1 год.

УОН

 

 1.  

Звіт про травматизм на виробництві та його матеріальні наслідки

Блюма А.І.

До 01.03

УОН

 

 1.  

Звіт про травматизм в побуті зі смертельними наслідками

Блюма А.І.

Щоквартально

До 10 числа

УОН

 

 1.  

План першочергових заходів обласної державної адміністрації з профілактики травматизму невиробничого характеру

Блюма А.І.

До 10 січня;

10 липня

 

УОН

 

 1.  

Розпорядження Черкаської ОДА від 23.02.2017 №95 «Про затвердження регіонального плану основних заходів цивільного захисту»

Блюма А.І.

До 10 січня;

10 липня

УОН

 

 1.  

Звіт «Про забезпечення дітей високоякісними продуктами харчування вітчизняного виробництва»

Блюма А.І.

Щорічно

до 15 жовтня

УОН

 

 1.  

Звіт про хід виконання обласної програми розвитку  дошкільної освіти до 2022 року 

 Лозан Л.М.

До 01.02.

УОН

 

 1.  

Звіт про охоплення дітей дошкільною освітою та розвиток мережі закладів дошкільної освіти області

Лозан Л.М.

До 01.08, 01.09, 15.12

УОН

 

 1.  

Звіт про виконання обласної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2021 року

Спеціалісти

До 01 лютого

УОН

 

 1.  

Звіт про виконання обласної програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2021 року

 

Спеціалісти

До 01 лютого

УОН

 

                 

ІХ. перелік цільових регіональних програм

 

Назва  програми

Документ,

яким затверджена програма

Терміни  подання  звітів

Відповідальні

1.

Комплексна Програма «Освіта Тальнівської міської територіальної громади» на 2021-2022 роки.

(рішення міської ради від 21.12.2020 № _)

Щорічно

 

Спеціалісти

 

 

Програма розвитку позашкільної освіти Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 -2021 роки

(рішення міської ради від 20.12 2017 № 16/8-17)

Щорічно

 

 

Спеціалісти

 

Програма «Обдаровані діти» на 2018-2023 роки

(рішення міської ради від 20.12.2017 №16/8-9)

Щорічно

 

Спеціалісти

 

Програма «Перевезення здобувачів  освіти Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади» на 2018 -2022 роки

(рішення міської ради від 06.03.2018 №19/8-8)

 

Щорічно

Спеціалісти

 

Програма розвитку дошкільної освіти на період до 2022 року Тальнівської міської обєднаної територіальної громади

(рішення міської ради від 31.2018 №24/8-6)

Щорічно

 

Спеціалісти

 

Підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2021 року

(рішення обласної ради від 05.03.2015 №38-8/УІ)

Щорічно

Спеціалісти

 

Обласна програма впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2021 року

(рішення обласної ради від 05.03.2015 №38-7/УІ)

Щорічно

Спеціалісти

 

Програма впровадження у закладах освіти Тальнівської міської ради Нової української школи на 2019-2022 роки

(рішення міської ради від 30.05.2019 № 41/8-12)

щорічно

Спеціалісти

 

Програма правової освіти населення Тальнівської міської обєднаної територіальної громади на 2021-2025 роки.

(рішення міської ради від 21.12.2020 № _)

Щорічно

Спеціалісти

 

Програма «Інформатизація та комп’ютеризація освіти Тальнівської міської ОТГ на 2021-2025 роки

(рішення міської ради від 21.12.2020 № _)

Щорічно

Спеціалісти

 

Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді в Тальнівській міській об’єднаній територіальній громаді на 2021-2022 роки

21.12.2020 № _)

Щорічно

Спеціалісти

 

Фізична культура та спорт

 

 

 

 

Програма розвитку фізичної культури і спорту в Тальнівській міській об’єднаній територіальній громаді на 2021 рік

(рішення міської ради від 20.12.2017 №16/8-13)

Щорічно

Спеціалісти

Х. Масові заходи, конкурси

 

  № пп

Дата проведення

Назва заходу

Категорія учасників

Відповідальний

за проведення

Відмітка про виконання

 1.  

січень

Заходи з нагоди  Дня  Соборності України

Заклади освіти

Методист з виховної роботи

Керівники закладів

 

 1.  

січень

Обласні учнівські олімпіади з базових навчальних дисциплін

Здобувачі освіти закладів освіти

спеціалісти

 

 1.  

січень

Заходи до Дня пам’яті Крут

Заклади освіти

Методист з виховної роботи

Керівники закладів

 

 1.  

січень

Заходи до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту

Заклади освіти

Методист з виховної роботи

Керівники закладів

 

 1.  

лютий

Заходи до Міжнародного дня рідної мови

Заклади освіти

Методист з виховної роботи

Керівники закладів

 

 1.  

лютий

Заходи до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав

Заклади освіти

Методист з виховної роботи

Керівники закладів

 

 1.  

лютий

Заходи до Дня Героїв Небесної Сотні

Заклади освіти

Методист з виховної роботи

 

 1.  

лютий

ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково- дослідницьких робіт учнів-членів МАН

Здобувачі освіти закладів освіти

Спеціалісти

Керівник МАН

 

 1.  

березень

Тиждень  дитячої книги

Заклади освіти

Методист з бібфондів

Керівники закладів

 

 1.  

березень

Заходи, присвячені 206 річниці з дня народження Т.Г.Шевченка

Заклади освіти

Методист з виховної роботи

 

 1.  

березень

Заходи, присвячені 75-ій річниці Перемоги

Заклади освіти

Керівники закладів

 

 1.  

березень

Заходи до Всесвітнього дня води

Заклади освіти

Методист з природничих дисцрплін

Керівники закладів

 

 1.  

березень

Заходи до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом

Заклади освіти

Методист з виховної роботи

Керівники закладів

 

 1.  

квітень

Заходи, приурочені Дню Чорнобильської  трагедії

Заклади освіти

Методист з виховної роботи

Керівники закладів

 

 1.  

квітень

Заходи в рамках Тижня охорони праці з нагоди Всесвітнього дня охорони праці

Заклади освіти

Методист з виховної роботи

Керівники закладів

 

 

квітень

Участь в обласній  виставці педагогічних технологій  «Освіта Черкащини – 2020»

відділ

Заклади освіти

Спеціалісти

методисти

 

 1.  

травень

Заходи до Дня пам’яті і примирення

Заклади освіти

Методист з виховної роботи

Керівники закладів

 

 1.  

травень

Святкові заходи до Дня  матері

Заклади освіти

Методист з виховної роботи

Керівники закладів

 

 1.  

травень

Заходи до Всеукраїнського дня сім'ї

Заклади освіти

Методист з виховної роботи

 

 1.  

травень

Свято  для учнів-переможців обласних олімпіад, конкурсів, змагань.

Відділ

спеціалісти

 

 1.  

травень

Свято останнього дзвінка

Заклади освіти

Методист з виховної роботи

Керівники закладів

 

 1.  

травень

Випускні  вечори  в 11 – их класах

 

Методист з виховної роботи

Керівники закладів

 

 1.  

травень

Медичні огляди  працівників пришкільних таборів, таборів праці і відпочинку з денним перебуванням дітей

Заклади освіти

Спеціаліст з питань молоді та спорту

Керівники закладів

 

 1.  

травень

Заходи до Дня матері

Заклади освіти

Методист з виховної роботи

 

 1.  

травень

Районний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

Відділ

Заклади освіти

Методист з виховної роботи

Керівники закладів

 

 1.  

червень

Святкові заходи з нагоди  Міжнародного Дня захисту дітей та відкриття оздоровчої кампанії 2020 року

Заклади освіти

Методист з виховної роботи

Керівники закладів

 

 1.  

червень

Фестиваль «Соняшник»

Заклади дошкільної освіти

Методист з виховної роботи

Провідний спеціаліст

 

 1.  

червень

Проведення державної підсумкової атестації учнів 9- их класів

Заклади освіти

Головний спеціаліст

 

 1.  

червень

Організація   екскурсій учнів  по області та за її межами

Заклади освіти

Спеціаліст з питань молоді та спорту

Керівники закладів

 

 1.  

червень

Участь у святкових заходах з нагоди  Дня Конституції України  та Дня молоді

Відділ

Заклади освіти

Спеціаліст з питань молоді та спорту

 

 1.  

серпень

Огляд готовності закладів освіти  до  роботи в 2020/2021  навчальному році

Відділ

Заклади освіти

спеціалісти

 

 

серпень

Участь у святкових заходах, приурочених Дню Державного прапора України

Відділ

 

Спеціаліст з питань молоді та спорту

 

 1.  

серпень

Участь у святкових заходах з нагоди  Дня незалежності України

Відділ

 

Спеціаліст з питань молоді та спорту

 

 1.  

серпень

Серпневий форум педагогічних працівників

відділ

спеціалісти

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

вересень

День знань

Заклади освіти

спеціалісти

Керівники закладів

 

 1.  

вересень

Заходи  до Всеукраїнського Дня дошкілля

Відділ

Заклади освіти

Методист з виховної роботи

Провідний спеціаліст

 

 1.  

вересень

Заходи щодо відзначення Дня фізичної культури і спорту

Заклади освіти

Спеціаліст з питань молоді та спорту

 

 1.  

вересень

Заходи до Всесвітнього дня миру

Заклади освіти

Методист з виховної роботи

Керівники закладів

 

 1.  

вересень

Заходи до Дня партизанської слави

Заклади освіти

Методист з виховної роботи

Керівники закладів

 

 1.  

вересень

 

Заходи до Дня туризму

Заклади освіти

Методист з виховної роботи

керівники закладів

 

 1.  

вересень

Міжнародний день музики

Заклади освіти

Методист з виховної роботи

Керівники закладів

 

 1.  

жовтень

Акції волонтерських загонів до Міжнародного дня людей похилого віку

Заклади освіти

Методист з виховної роботи

 

 1.  

жовтень

Заходи до Дня ветерана

Заклади освіти

Методист з виховної роботи

Керівники закладів

 

 1.  

жовтень

Святкові заходи з нагоди Дня працівників освіти

Заклади освіти

Методист з виховної роботи

 

 1.  

жовтень

Тиждень правової освіти

Заклади освіти

Методист з виховної роботи

Керівники закладів

 

 1.  

жовтень

Заходи щодо відзначення Дня захисника України

Заклади освіти

Методист з виховної роботи

Керівники закладів

 

 1.  

 жовтень

Заходи, присвячені 75-ій річниці визволення України від нацистських загарбників

Заклади освіти

Методист з виховної роботи

Керівники закладів

 

 1.  

листопад

Заходи до Дня  української писемності та мови

Заклади освіти

Методист з виховної роботи

Керівники закладів

 

 1.  

листопад

День пам'яті жертв голодомору та політичних репресій

Заклади освіти

Методист з виховної роботи

Керівники закладів

 

 1.  

листопад

Проведення І, ІІ етапів  Міжнародного конкурсу з української мови імені П. Яцика

відділ

спеціалісти

 

 1.  

листопад

І етап   Всеукраїнського   конкурсу «Учитель року -2021»

Заклади освіти

спеціалісти

Керівники закладів

 

 1.  

листопад

ІІ етап Міжнародного мовно – літературного  конкурсу імені Т.Г.Шевченка

Заклади освіти

спеціалісти

Керівники закладів

 

 1.  

листопад

Заходи до Міжнародного Дня толерантності

Заклади освіти

Методист з виховної роботи

Керівники закладів

 

 1.  

листопад

Заходи до Дня Гідності та Свободи

Заклади освіти

Методист з виховної роботи

Керівники закладів

 

 1.  

листопад

Заходи до Всесвітнього дня дитини

Заклади освіти

Керівники закладів

 

 1.  

листопад

Заходи до Дня памяті жертв голодоморів. Участь у Всеукраїнській акції «Запали свічку»

відділ

Заклади освіти

Методист з виховної роботи

Керівники закладів

 

 1.  

Листопад - грудень

ІІ етап всеукраїнських предметних олімпіад

відділ

спеціалісти

 

 1.  

грудень

Заходи, присвячені Міжнародному дню порозуміння з ВІЛ-інфікованими та хворими на СНІД

Заклади освіти

Методист з виховної роботи

Керівники закладів

 

 1.  

грудень

Заходи до Міжнародного дня інвалідів

Заклади освіти

Методист з виховної роботи

Керівники закладів

 

 1.  

грудень

Заходи з відзначення Міжнародного дня волонтера

Заклади освіти

Методисти з виховної  та соціальної роботи

 

 1.  

грудень

Святкові заходи до Дня  Збройних Сил України

Заклади освіти

Методист з виховної роботи

Керівники закладів

 

 1.  

грудень

Заходи до Дня прав людини

Заклади освіти

Методист з виховної роботи

Керівники закладів

 

 1.  

грудень

Заходи з нагоди Дня Святого Миколая, новорічних та різдвяних свят у  закладах освіти

 

Відділ

Заклади освіти

Методист з виховної роботи

Керівники закладів

 

               

 

ХІ. Розвиток фізичної культури та спорту

Організаційні питання

№ з/п

Зміст діяльності

Термін

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

Підготовка та проведення навчально-тренувальних зборів спортсменів

Упродовж року

Провідний пеціаліст з питань освіти. молоді та спорту

 

2

Організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед молоді, забезпечення пропаганди здорового способу життя

Упродовж року

Провідний пеціаліст з питань освіти. молоді та спорту

 

3

Проведення фізкультурно-спортивних заходів відповідно до Єдиного календаря відділу фізичної культури та спорту Управління у справах сім’ї, молоді та спорт

Згідно з Календарем

Провідний пеціаліст з питань освіти. молоді та спорту

 

4

Організація та проведення засідання організаційного комітету з підготовки та проведення змагань

Згідно з Календарем

Провідний пеціаліст з питань освіти. молоді та спорту

 

5

Інструктивні наради з керівниками гуртків ДЮСШ

Згідно з планом ДЮСШ

Провідний пеціаліст з питань освіти. молоді та спорту

 

6

Фізкультурно-спортивні заходи, присвячені Дню фізичної культури та спорту

Червень

Провідний пеціаліст з питань освіти. молоді та спорту

 

7

Проведення фізкультурно-масових заходів оздоровчого характеру

Упродовж року

Провідний пеціаліст з питань освіти. молоді та спорту

 

8

Проведення урочистостей та фізкультурно-масових показових заходів з нагоди відзначення Дня фізичної культури і спорту, Дня Незалежності та інших знаменних дат і подій

Упродовж року

Провідний пеціаліст з питань освіти. молоді та спорту

 

9

Проведення спортивно-масових заходів у закладах освіти

Упродовж року

Провідний пеціаліст з питань освіти. молоді та спорту

 

ХІІ. Основні напрямки роботи з молоддю

 

№ з/п

Зміст діяльності

Термін

Відповідальні

Відмітка про виконання

 

Проведення заходу до Дня Соборності «Великий день єднання»

Січень

Провідний пеціаліст з питань освіти. молоді та спорту

 

 

Участь в екологічних акціях «Посади дерево», «Подаруй довкіллю крапельку турботи»

Березень - квітень

Провідний пеціаліст з питань освіти. молоді та спорту

 

 

Спартакіада допризивної молоді

Травень

Провідний пеціаліст з питань освіти. молоді та спорту

 

 

Військово-патріотична гра «Сокіл» «Джура»

Травень

Провідний пеціаліст з питань освіти. молоді та спорту

 

 

Організація проведення святкових заходів з нагоди Дня Конституції України та Дня молоді

Червень

Провідний пеціаліст з питань освіти. молоді та спорту

 

 

Туристичний експрес «квест – гра » серед молодих педагогів та учнів старшої школи

Вересень

Провідний пеціаліст з питань освіти. молоді та спорту

 

 

Конкурс національно-патріотичної пісні «Калиновий дзвін»

Листопад

Провідний пеціаліст з питань освіти. молоді та спорту

 

 

Створення молодіжного паспорту волонтерів та опис волонтерського руху

Грудень

Провідний пеціаліст з питань освіти. молоді та спорту

 

 

Attachments:
Download this file (Річний план 2021 (1).doc)Річний план 2021 (1).doc[ ]1044 kB