ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на визначення опорного

закладу загальної середньої освіти Тальнівської міської ради

 

Конкурс проводиться  відповідно до Порядку проведення конкурсу на визначення опорного закладу загальної середньої освіти Тальнівської міської ради, затвердженого рішенням  сесії Тальнівської міської ради від 26.01.2023 № 37/8-11 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу та складу конкурсної комісії на визначення опорного закладу загальної середньої освіти Тальнівської міської ради»  та  рішення сесії Тальнівської ради від 29.06.2023 № 43/8-9 «Про проведення конкурсу на визначення опорного закладу загальної середньої освіти Тальнівської міської ради».

Конкурс проводиться у два етапи упродовж 30 календарних днів з 03 липня 2023 року  до 01 серпня 2023 року:

І етап – підготовчий, упродовж 20 календарних днів з 03 липня 2023 року до 22 липня 2023 року  здійснюється подання заявок  відповідними закладами загальної середньої освіти  на участь у Конкурсі до відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради (м. Тальне, вул. Соборна, 28, каб. 110);

ІІ етап – основний, упродовж 10 календарних днів: з 23 липня 2023 року до 01 серпня 2023 року проводиться перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам, проводиться конкурсний відбір, визначається переможець конкурсу та оприлюднюються результати конкурсу.

До участі у Конкурсі запрошуються заклади загальної середньої освіти Тальнівської міської ради, які відповідають вимогам Положення про опорний заклад освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 19.06.2019  № 532 (зі змінами) «Про затвердження Положення про опорний заклад освіти». Конкурс проводиться за наявності не менше одного кандидата на опорний заклад загальної середньої освіти.

Для участі у Конкурсі необхідно подати письмову заявку, до якої додаються такі документи:

1)   стратегія розвитку опорного закладу освіти (до 10 сторінок) на наступні 3 роки та діюча (для порівняння), яка містить таку обов’язкову інформацію:

- загальна демографічна ситуація, відомості про орієнтовну кількість учнів, які будуть навчатись в опорному закладі (окремо вказати проектну потужність опорного закладу, кількість учнів, які навчаються в закладі, відсоток завантаженості закладу освіти, орієнтовну кількість учнів, які будуть підвозитись на навчання до опорного закладу після оптимізації мережі; вказати з яких закладів загальної середньої освіти планується підвезення учнів до опорної школи; маршрути підвезення учнів та педагогічних працівників з розрахунком приблизного часу в дорозі; транспорт, яким здійснюється підвезення);

- потреба додаткового транспорту  для підвезення учнів до опорного закладу;

-    мережа класів, їх наповнюваність та перспектива розвитку;

- наявність належної матеріально-технічної бази (належним чином обладнаних фізкультурно-спортивних об’єктів, кабінетів фізики, хімії, біології, географії та інших, лабораторій, навчальних майстерень, їдальні (вказати кількість посадочних місць), внутрішніх туалетів для учнів, комп’ютерного і мультимедійного обладнання, доступу до швидкісного Інтернету, наявність мережі Wi-Fi з безоплатним доступом, створення умов для навчання дітей з обмеженими можливостями);

- результати зовнішнього незалежного  оцінювання, моніторингових досліджень, учнівських олімпіад з навчальних предметів, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, інших конкурсів та змагань;

- укомплектування бібліотечного фонду підручниками, науково-методичною, художньою та довідковою літературою, електронними підручниками, ліцензованим програмним забезпеченням;

- організація профільного навчання;

- організація інклюзивного навчання при наявності дітей з особливими освітніми потребами;

- рівень забезпечення кваліфікованими педагогічними кадрами, якісний склад, досягнення педагогічного колективу, участь вчителів у конкурсах фахової майстерності;

2) опис інвестиційних потреб опорного закладу (оснащення навчальних кабінетів, придбання мультимедійного обладнання, встановлення мережі Wi-Fi з безкоштовним (безпечним) доступом, заходи з енергозбереження, ремонт приміщень, створення безперешкодного (безбар’єрного ) середовища для осіб з особливими освітніми потребами, введення в разі потреби додаткових посад педагогічних та інших працівників тощо);

3) копію установчих документів закладу освіти;

4) презентацію закладу освіти (10 -15 слайдів).

Конкурсні матеріали оформляються в одному примірнику комп’ютерним набором, кегель 14, інтервал 1. Обов’язково додається електронна версія у текстовому редакторі Word.

 

Визначення переможця Конкурсу проводиться конкурсною комісією за критеріями оцінювання матеріалів, поданих на конкурс (Додаток 1) 

Переможець Конкурсу визначаються за загальною сумою балів згідно з Критеріями та ухвалюється шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії.

У разі наявності одного закладу-кандидата, який відповідає умовам конкурсу, подав всі документи, набрав необхідну кількість балів та за наявності позитивного висновку конкурсної комісії, такий заклад може бути  визнаним переможцем конкурсу.

 

                                                                                                                   Додаток 1

Критерії оцінювання матеріалів, поданих на конкурс

на визначення опорного закладу загальної середньої освіти

Тальнівської міської ради

№ з/п

Назва критерію

Оцінювання за критеріями

5 балів

10 балів

1.

Кількість філій опорного закладу

Одна

Дві і більше

2.

Кількість учнів в опорному закладі (без врахування учнів філій):

-          міська місцевість

-          сільська місцевість

 

 

200 осіб

100 осіб

 

 

200 осіб і більше

100 осіб і більше

3.

Кількість класів на паралелі

Один

Два і більше

4.

Середня наповнюваність класів:

-          міська місцевість

-          сільська місцевість

 

До 20

До 10

 

20 і більше

10 і більше

5.

Використання проектної потужності

30-50%

Більше 50%

6.

Кількість профілів у опорному закладі

Один

Два і більше

7.

Наявність факультативів та курсів за вибором

1-4

Понад 4

8.

Кількість класів з поглибленим вивченням предметів

Один

Два і більше

9.

Випускники 11-х класів, які склали ЗНО на 160 і більше балів

До 40%

40% і більше

10.

Кількість переможців та призерів предметних олімпіад, конкурсів МАН, інших конкурсів та спортивних змагань від загальної кількості здобувачів освіти закладу

До 50%

Понад 50%

11.

Якісний склад педагогів (вища та перша кваліфікаційна категорія, педагогічні звання та нагороди)

До 50%

Більше  50%

12.

Кількість учнів, що будуть підвозитись до опорного закладу

20-50 учнів

Понад 50 учнів

13.

Тривалість маршруту в одну сторону

20 хв. і менше

Більше 20 хв.

14.

Наявність та зручність автомобільних доріг з твердим покриттям для забезпечення безпечного підвезення здобувачів освіти

Часткова

Повна

15.

Наявність шкільних автобусів для обслуговування опорного закладу

Існує потреба

Наявні

16.

Організація інклюзивної освіти

Організовано

Організовано, створено ресурсні кімнати

17.

Створення безперешкодного доступу для дітей з особливими освітніми потребами до закладу освіти

Наявність пандуса

Наявність пандуса, пристосування санвузлів тощо

18.

Наявність кабінетів фізики, хімії, біології, географії, інформатики, навчальних майстерень

Наявні, але не паспортизовані

Паспортизовані

19.

Наявність спортивної зали

Пристосоване приміщенні

Типове приміщення

20.

Інвестиції у спортивні споруди

Здійснювалися для часткового оновлення

Здійснено капітальний ремонт, реконструкцію, будівництво

21.

Наявність актової зали

Пристосоване приміщенні

Типове приміщення

22.

Наявність бібліотеки з книгосховищем та читальною залою

Відсутня одна із складових

Наявні

23.

Наявність електронного підручника та ліцензованого програмного забезпечення

Відсутня одна із складових

Наявні

24.

Наявність швидкісного Інтернету

До 100 Мбіт

100 Мбіт і більше

25.

Наявність мережі Wi-Fi з безоплатним доступом для здобувачів освіти

Не для всіх здобувачів освіти

Наявна

26.

Наявність веб-сайту закладу освіти

Відсутній

Наявний

27.

Забезпеченість закладу комп’ютерною технікою та мультимедійним обладнанням

До 80%

Більше 80%

28.

Наявність шкільної їдальні

Наявна

Наявна

29.

Число посадкових місць у їдальні

100

100 і більше

30.

Наявність у шкільній їдальні холодної та гарячої проточної води

Тільки холодна проточна вода

Наявна

31.

Наявність у шкільній їдальні технологічного та холодильного обладнання (жарова шафа, електросковорода, холодильна камера)

Відсутня одна або декілька складових

Наявне

32.

Санітарно-гігієнічний та технічний стан будівель та приміщень (відповідність нормам Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти)

Менше 80% відповідності

До 100% відповідності

33.

Енергозберігаюче середовище

Втілено окремі елементи

Заклад має енергозберігаюче середовище не менш, ніж на 80%

34.

Перспективи планування розвитку закладу у відповідності до реформування освітньої галузі

Часткові

Повні

35.

Масштабність інвестиційних надходжень у відношенні до потреб

Часткова

Повна