ОГОЛОШЕННЯ

про допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі на заміщення вакантної  посади директора Тальнівського економіко – математичного ліцею Тальнівської міської ради Тальнівської району Черкаської області

 

24 травня 2021 року  завершився прийом документів для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади директора Тальнівського економіко – математичного ліцею Тальнівської міської ради Тальнівської району Черкаської області.

Претенденти, які подали документи:

Тресницька Валентина Никифорівна

Засідання конкурсної комісії щодо розгляду документів було проведено 0 15.00  31 травня 2021 року.

За результатами засідання до конкурсного відбору допускається Тресницька Валентина Никифорівна.


 

  ОГОЛОШЕННЯ

про допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі на заміщення вакантної  посади директора Тальнівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 3 Тальнівської міської ради Тальнівської району Черкаської області

 

24 травня 2021 року  завершився прийом документів для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади директора Тальнівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 3 Тальнівської міської ради Тальнівської району Черкаської області.

Претенденти, які подали документи:

Качан Валерій Олексійович

Штобза Людмила Олексіївна

Засідання конкурсної комісії  щодо розгляду документів було проведено 0 15.20  31 травня 2021 року.

За результатами засідання до конкурсного відбору допускається:

Качан Валерій Олексійович

Штобза Людмила Олексіївна за умови подання довідки про несудимість на момент проведення конкурсного відбору.


    

ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ПИТАНЬ

для  перевірки кандидатів на посаду керівника закладу освіти Тальнівської міської територіальної громади  на знання  законодавства у сфері загальної середньої освіти

 

 1. Що входить до системи освіти?
 2. Які органи влади планують та забезпечують розвиток мережі закладів початкової та базової середньої освіти?
 3. Які функції виконує Єдина державна електронна база з питань освіти (ЄДЕБО)?
 4. Що належить до обов'язкових складових Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО)?
 5. Яку автономію держава гарантує закладам освіти?
 6. Які заклади освіти можуть визначати релігійну спрямованість своєї освітньої діяльності?
 7. Якими є вимоги до опорного закладу освіти?
 8. До яких документів заклад освіти зобов'язаний забезпечити відкритий доступ на своєму вебсайті (у разі його відсутності - на вебсайті свого засновника)?
 9. Які плакати, стенди, листівки, або інші об'єкти забороняється зберігати, розміщувати, розповсюджувати у закладах освіти?
 10. Хто може бути засновником закладу освіти?
 11. Організаційно – правовий статус закладів освіти.
 12. Колегіальні органи управління закладу освіти.
 13. Управління закладом освіти.
 14. Права та обов’язки засновника закладу освіти.
 15. Інституційний аудит. Що таке «ефективність управління закладом освіти»?
 16. Права та функціональні обов’язки директора школи за новим законодавством.
 17. Мова освіти.
 18. Освітня програма. Поняття Державного стандарту загальної середньої освіти.
 19. Зарахування учнів до першого класу закладу загальної середньої освіти.
 20. Форми здобуття освіти. Що таке інформальна освіта?
 21. Хто є учасником освітнього процесу закладів освіти?
 22. Ліцензування освітньої діяльності. На чому сфокусовані нові освітні стандарти?
 23. Що означає поняття «академічна доброчесність»?
 24. Які рівні повної загальної середньої освіти визначено у Законі України «Про освіту»?
 25. Хто укладає строковий трудовий договір (контракт) з обраним (призначеним) керівником закладу освіти?
 26. Хто здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти?
 27. Хто представляє заклад освіти у відносинах із державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами?
 28. Які органи самоврядування можуть діяти в закладі освіти?
 29. У якому документі закріплені вимоги до компетентностей працівників, що слугують основою для формування професійних кваліфікацій?
 30. Хто має обов'язок захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства?
 31. На яку посадову особу Кабінетом Міністрів України покладається виконання завдань щодо захисту прав у сфері освіти?
 32. З якою метою утворюються інклюзивно - ресурні центри?
 33. Які особи визнаються особами з особливими освітніми потребами?
 34. Яким шляхом держава здійснює фінансування освіти осіб з особливими освітніми потребами за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів?
 35. У який спосіб забезпечується доступність інформації, відтвореної в документі про освіту, для особи з порушенням зору?
 36. Які документи можуть складатися в закладі освіти для забезпечення реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувача освіти?
 37. Хто здійснює соціально-педагогічний патронаж у системі освіти?
 38. Якими є типові ознаки булінгу (цькування)?
 39. Що має зробити педагогічний працівник, який став свідком булінгу (цькування) здобувача освіти?
 40. Які форми здобуття освіти є індивідуальними?
 41. Яке спрямування профільної середньої освіти передбачає поглиблене вивчення здобувачами освіти окремих предметів з орієнтацією на продовження навчання на вищих рівнях освіти?
 42. Що належить до результатів навчання здобувачів освіти?
 43. Що належить до обов'язків здобувачів освіти?
 44. Що належить до обов'язків батьків здобувачів освіти?
 45. Що включає в себе робочий час педагогічного працівника?
 46. У який спосіб педагогічна (вчена) рада закладу освіти забезпечує організацію підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників?
 47. За рахунок яких коштів здійснюється фінансування здобуття повної загальної середньої освіти?
 48. Що означає «якість освіти»?
 49. Що належить до системи зовнішнього забезпечення якості освіти?
 50. Яка періодичність проходження атестації педагогічним працівником?
 51. Якою є тривалість здобуття профільної середньої освіти?
 52. Які роки навчання охоплює адаптаційний період базової середньої освіти?
 53. Як заклади освіти можуть забезпечувати здобуття повної загальної середньої освіти?
 54. За якими закладами загальної середньої освіти не закріплюється територія обслуговування?
 55. Який тип закладу забезпечує здобуття загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку?
 56. Що належить до установчих документів закладу загальної середньої освіти?
 57. За якої умови допускаються реорганізація та ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості?
 58. Які внутрішні структурні підрозділи можуть функціонувати у складі закладів загальної середньої освіти?
 59. Якими є форми державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої освіти?
 60. Скільки років є чинним сертифікат, що засвідчує успішні результати громадської акредитації закладу загальної середньої освіти?
 61. Хто приймає рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти?
 62. Хто схвалює стратегію розвитку закладу загальної середньої освіти і річний план роботи?
 63. Що може бути підставою для дострокового звільнення керівника закладу загальної середньої освіти?
 64. Хто затверджує посадові інструкції працівників закладу загальної середньої освіти?
 65. На кого покладається відповідальність за організацію харчування учнів у закладах загальної середньої освіти?
 66. Що належить до повноважень загальних зборів трудового колективу?
 67. Що належить до прав органів учнівського самоврядування?
 68. Що належить до обов'язків педагогічних працівників?
 69. Що вимагається від особи, яка не має досвіду педагогічної діяльності та приймаються на посаду педагогічного працівника?
 70. У який спосіб керівник закладу загальної середньої освіти мотивує педагогічних працівників до виконання обов'язків педагога-наставника?
 71. Якою є норма педагогічного навантаження вчителя на одну тарифну ставку?
 72. Яким є розмір педагогічного навантаження асистента вчителя в закладі загальної середньої освіти?
 73. За яких умов допускається перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року?
 74. На що спрямовується не менше 10 відсотків загальної кількості годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника, що оплачується за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів?
 75. Якою є мінімальна тривалість навчального року?
 76. Якою є мінімальна тривалість канікул у закладах загальної середньої освіти протягом навчального року?
 77. Хто визначає режим роботи закладу загальної середньої освіти?
 78. Хто приймає рішення про використання закладом загальної середньої освіти освітньої програми?
 79. Яким документом визначається перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів), що вивчаються державною мовою і мовою національної меншини?
 80. Що визначає модельна навчальна програма?
 81. На підставі яких документів реалізується індивідуальна освітня траєкторія учня?
 82. В якому випадку складається індивідуальний навчальний план учня, який здобуває освіту за сімейною (домашньою) формою?
 83. Якими є основні види оцінювання результатів навчання учнів?
 84. В якому випадку оцінювання результатів навчання учня може проводитися достроково?
 85. Який документ видається учневі щороку при переведенні його на наступний рік навчання?
 86. 3 яких предметів обов'язково складається державна підсумкова атестація?
 87. За якої умови заклади освіти можуть видавати документи про загальну середню освіту?
 88. За чиїм рішенням здійснюється залучення інших осіб, які є не педагогічними працівниками, до участі в освітньому процесі закладу загальної середньої освіти (для проведення навчальних занять, семінарів тощо)?
 89. Які діти обов'язково зараховуються до комунального закладу освіти для здобуття початкової та базової середньої освіти?
 90. Якою є мінімальна наповнюваність класу державного, комунального закладу загальної середньої освіти?
 91. Якою є гранична наповнюваність класів-комплектів у початковій школі?
 92. Хто розподіляє учнів між класами (групами)?
 93. За якої умови в закладі загальної середньої освіти створюється спеціальний клас?
 94. Що є підставою для утворення групи подовженого дня в закладі загальної середньої освіти?
 95. За якої умови батьки учнів мають право бути присутніми на навчальних заняттях своїх дітей?
 96. Хто приймає рішення про заохочення (відзначення) учня?
 97. На що спрямовується виховний процес у закладі загальної середньої освіти?
 98. На підставі чого визначається потреба учня з особливими освітніми потребами в індивідуальній програмі розвитку, індивідуальному навчальному плані?
 99. Що визначає індивідуальна програма розвитку?
 100. Ким розглядається питання спроможності закладу освіти забезпечити реалізацію індивідуальної освітньої траєкторії учня?

 

                ЗРАЗКИ СИТУАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ

для  проведення конкурсного відбору кандидатів  на  посади керівників  закладів  освіти Тальнівської міської територіальної громади

 

Ситуація 1

До  директора школи  звертається  молода вчителька і повідомляє, що учень 8 класу на уроці обізвав її нецензурними словами.

Чи можливе таке у вашій школі?

Як  директору правильно вирішити дану ситуацію?

 

Ситуація 2

         До директора школи  звернулися батьки учениці 9 класу з тієї причини, що однокласник їхньої доньки виставив у соцмережі відео, на якому зафіксоване її побиття іншими  учнями.

Чи адресним є звернення батьків?

Якими мають бути дії директора у такому випадку?

 

Ситуація 3

Територія школи не ізольована від села. Як результат – на території закладу відпочивають мешканці села, розпивають алкоголь,  палять цигарки, вигулюють собак.

Яким чином адміністрація школи може допомогти порядку на території школи?

Хто може допомогти у вирішенні цього питання?

 

Ситуація 4

 У заклад загальної середньої освіти, який ви очолюєте, звернулася мати учня із письмовою заявою щодо зміни її сину уроків російської мови на уроки мови іншої національної меншини.

Чи правомірне звернення матері?

Як вирішити цю ситуацію?

 

Ситуація 5

         До Вас, як до директора школи звернувся батько учня 9 класу з вимогою бути присутнім під час проведення державної підсумкової атестації.

Що з цього приводу зазначено в Положенні про державну підсумкову атестацію?

Складіть алгоритм Ваших дій для вирішення цієї ситуації.

 

Ситуація 6

         Делегація від батьків другокласників звернулась до директора школи з проханням перевести у інший клас учня, який порушує дисципліну, обзиває дітей, мотивуючи свою вимогу тим, що переживають за життя і здоров'я своїх дітей. Батьки поводяться категорично, обіцяють звернутися до органів управління освітою, міської влади.

Чи мають таке право батьки учнів?

Які дії директора школи?

 

Ситуація 7

         Кінець першого півріччя навчального року. другий клас. Класовод працює з дітьми з першого класу на час відпустки по догляду за дитиною основної працівниці. Основна працівниця повідомляє про свій намір перервати відпустку по догляду за дитиною і стати до роботи з січня. Батьки з вертаються до директора школи з проханням не міняти вчительку, тому що діти до неї звикли.

Чи мають таке право батьки учнів?

Які дії директора школи?

 

Ситуація 8

         У дівчинки зіпсувалися взаємини з класним керівником. На її уроках Наталка не відповідає, на спроби з'ясувати ситуацію відповідає грубощами, або вперто мовчить. Прохання і вимоги не виконує, порушує дисципліну, причому робить це демонстративно, підкреслюючи свою неповагу до вчительки.

Як установити нормальні взаємини між учнем і вчителем?

Яка повинна бути порада директора школи вчительці?

 

Ситуація 9

Директор школи усвідомив, що у педагогічному колективі працює педагог, який має непересічні лідерські здібності і є неформальним лідером у колективі. Тобто є потенційним конкурентом директора школи.

Як правильно вибудувати службові відносини з таким педагогом?

Що має зробити керівник закладу?

 

Ситуація 10

         Директор школи заходить до класу і бачить на дошці карикатуру на себе. Вона виразна, смішна, об’єктивна. Клас мовчки очікує реакції директора.

Як Ви вважаєте, чи могло таке трапитися з вами?

Що має зробити керівник закладу?

 

 

 

 

 

 

Attachments:
Download this file (Розміщення на сайт відділу освіти.doc)Конкурс[ ]61 kB